දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Engmish and Sinhala
Maths Class Engmish and Sinhala

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Mahabage
Maths Class Mahabage

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - PHYSICS HOME VISITS
PHYSICS HOME VISITS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 3
Mathematics Classes-Tamil/English

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Wattala Area
Maths Class Wattala Area

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - STUDY VISA & WORK IN Europe
STUDY VISA & WORK IN Europe

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750,000

දින 6
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - SPOKEN ENGLISH CLASSES
SPOKEN ENGLISH CLASSES

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 9
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Text Books
Cambridge Text Books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 4,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Class for KIDS
English Class for KIDS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,400

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Engmish and Sinhala
Maths Class Engmish and Sinhala

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel AS Textbooks
Edexcel AS Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Tricolore French Cambridge O/L Textbooks
Tricolore French Cambridge O/L Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge IGCSE Mathematics Textbook
Cambridge IGCSE Mathematics Textbook

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level Science Textbooks
Cambridge O Level Science Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level English Textbooks
Cambridge O Level English Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Physics
Physics

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 4,500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Econ & Business Studies 2019/2020
Econ & Business Studies 2019/2020

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Little Angels Montessori
Little Angels Montessori

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 25
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Syllabus text books
Cambridge Syllabus text books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - CLASSES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS
CLASSES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 36
Home Visit Teacher Wanted - Grade 3

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 36
පෙළ පොත්-ගම්පහ - NELSON ENGLISH
NELSON ENGLISH

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 800

දින 44
පෙළ පොත්-ගම්පහ - ST(P) MATHEMATICS
ST(P) MATHEMATICS

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 800

දින 44
පෙළ පොත්-ගම්පහ - NHM MATHS-3 & 4
NHM MATHS-3 & 4

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 750

දින 44
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - CCNA R&S v3 (200-125) classes
CCNA R&S v3 (200-125) classes

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,000

දින 45
Need hone visiting class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!