දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle permit available
Vehicle permit available

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,625,000

දින 1
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacist Licence
Pharmacist Licence

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 2
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacy Licence
Pharmacy Licence

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 17,000

දින 8
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - English Education Institute
English Education Institute

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 700,000

දින 8
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Highway permit මීගමුව කොළඹ 240
Highway permit මීගමුව කොළඹ 240

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,000,000

දින 13
Restaurant License

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 5,000,000

දින 18
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Route permit...
Route permit...

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,850,000

දින 19
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Restaurant License
Restaurant License

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 13,000,000

දින 32
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle Permit Wanted
Vehicle Permit Wanted

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 38
Vehicle Permits

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 40
VEHICLE PERMITS...

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,350,000

දින 40
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacy License for Rent
Pharmacy License for Rent

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 45

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!