දැන්විම් 977 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ආහාර සහ කෘෂිකර්මික

ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Fertilizer bottle 1.5l
Fertilizer bottle 1.5l

කොළඹ, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති
නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - ALMARAI CHEESE
ALMARAI CHEESE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 150

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Exotic Air Plants for Sale
Exotic Air Plants for Sale

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Rare Cactus Plants
Rare Cactus Plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

පැය 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - ඕකීඩ් මල්
ඕකීඩ් මල්

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Fox Tail Plant
Fox Tail Plant

සාමාජිකයාගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 1
ආහාර-කුරුණෑගල - පෙති පාන්
පෙති පාන්

කුරුණෑගල, ආහාර

රු 200

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Anthurium Plants
Anthurium Plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Tractor koku nagual
Tractor koku nagual

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 1
ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්-කුරුණෑගල - Harvester With Trailer
Harvester With Trailer

කුරුණෑගල, ගොවිතැන් උපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - Pineapple plants
Pineapple plants

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති
නව කාබනික පලතුරු වගා ව්‍යාපෘති

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok Water lily -ඔීලු පැල
Bangkok Water lily -ඔීලු පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Fresh vegetables
Fresh vegetables

කොළඹ, ආහාර

රු 60

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Pure organic bee honey
Pure organic bee honey

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,800

දින 1
ආහාර-කොළඹ - Chewing gum
Chewing gum

කොළඹ, ආහාර

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගම්පහ - ආනයනික ඕර්කිඩ් පැල
ආනයනික ඕර්කිඩ් පැල

ගම්පහ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 135

දින 1
ආහාර-කළුතර - මඤ්ඤොක්කා | Manioc
මඤ්ඤොක්කා | Manioc

කළුතර, ආහාර

රු 50

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - CYPRESS TREES
CYPRESS TREES

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 6,500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Lucky plants
Lucky plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 900

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කුරුණෑගල - Inguru Beeja
Inguru Beeja

කුරුණෑගල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Goraka
Goraka

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 425

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant)
Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-කොළඹ - Anthurium plants
Anthurium plants

කොළඹ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Tea Leave Dust
Tea Leave Dust

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 490

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!