දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි උත්සව හා විනෝදාංග

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5100 DSLR CAMERA FOR RENT
NIKON D5100 DSLR CAMERA FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon Tamron 70 200 F2.8 For Rent
Nikon Tamron 70 200 F2.8 For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Projector with Sounds For Rent
Projector with Sounds For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

පැය 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Face hand painting
Face hand painting

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - LED TV FOR RENT (JVC 32 INCH)
LED TV FOR RENT (JVC 32 INCH)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon D3300 DSLR Camera Trip Packages
Nikon D3300 DSLR Camera Trip Packages

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Panasonic HDC-MDH1 For Rent
Panasonic HDC-MDH1 For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon AF-S 18-200mm VR Lens For Rent
Nikon AF-S 18-200mm VR Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,200

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon 1200D DSLR Camera Trip Packages
Canon 1200D DSLR Camera Trip Packages

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,250

දින 2
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - DJ & Band music Services and Muppets
DJ & Band music Services and Muppets

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Sony 50mm 1.8F Lens For Rent
Sony 50mm 1.8F Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - CAMPING GEARS FOR RENT
CAMPING GEARS FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 3
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon Tamron 70 200 F2.8 For Rent
Nikon Tamron 70 200 F2.8 For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 4
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - WEDDING CAKES PIECES
WEDDING CAKES PIECES

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 100

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Osmo Mobile 2 Gimbal For GoPro On Rent
Osmo Mobile 2 Gimbal For GoPro On Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 5
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Portable speker For Rent
Portable speker For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - 4K UHD SMART TV FOR RENT
4K UHD SMART TV FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Dj music +Lighting +Sound +Smoke machine
Dj music +Lighting +Sound +Smoke machine

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,500

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)
PROJECTOR FOR RENT (CANON FULL HD)

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Dream Cakes By Yani
Dream Cakes By Yani

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 9
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Nikon AF-S DX 18-140mm VR Lens For Rent
Nikon AF-S DX 18-140mm VR Lens For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,400

දින 10
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - TV FOR RENT
TV FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Canon 70-200mm F/2.8L IS II For Rent
Canon 70-200mm F/2.8L IS II For Rent

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,000

දින 11
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Theme party deco
Theme party deco

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - NIKON D5200 DSLR FOR RENT
NIKON D5200 DSLR FOR RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,250

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR AND SCREEN RENT
PROJECTOR AND SCREEN RENT

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 1,500

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - PROJECTOR RENT SERVICE
PROJECTOR RENT SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 5,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!