දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-ගම්පහ - LAPTOP REPAIRS ( VISIT HOME/OFFICE )
LAPTOP REPAIRS ( VISIT HOME/OFFICE )

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Express Laundry Service
Express Laundry Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

පැය 2
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - AC installation repair service
AC installation repair service

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

පැය 3
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac repair and installation
Ac repair and installation

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - LAPTOP REPAIRS ( VISIT HOME/OFFICE )
LAPTOP REPAIRS ( VISIT HOME/OFFICE )

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 200

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - A/C service Installation and repair
A/C service Installation and repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - TV Washing machine repair home visiting
TV Washing machine repair home visiting

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 2
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Dialog & dish t.v. 24/7 services
Dialog & dish t.v. 24/7 services

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner repair and service
Air conditioner repair and service

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac repair and installation...
Ac repair and installation...

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 7
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Videocon Dishtv HD Receiver Connection
Videocon Dishtv HD Receiver Connection

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 8
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac repair/service /installation/maint
Ac repair/service /installation/maint

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 8
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac repair and installion
Ac repair and installion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 9
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - D2H Dialog Dish TV Repair Recharge
D2H Dialog Dish TV Repair Recharge

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner service and repair
Air conditioner service and repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner repair and service
Air conditioner repair and service

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 17
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Led lcd tv repair
Led lcd tv repair

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 18
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services
Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 22
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner service/repair/install
Air conditioner service/repair/install

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Data Network Solutions
Data Network Solutions

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner service installa/repair
Air conditioner service installa/repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 27
Elders Care Wattala

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 35,000

දින 28
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop Repair Chip Lvl PC VGA Repairing
Laptop Repair Chip Lvl PC VGA Repairing

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 28
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - A/c maintenance, repair, service/install
A/c maintenance, repair, service/install

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 31
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac repair/service /installation/maint
Ac repair/service /installation/maint

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 33
Cleaning services

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!