දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Satellite A to Z services
Satellite A to Z services

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop Repairing Chip Level
Laptop Repairing Chip Level

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - LED tv repair
LED tv repair

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Piano Repairing Tuning and Service
Piano Repairing Tuning and Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

දින 4
Computer / Mobile phones tab repair

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Satellite services
Satellite services

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 990

දින 5
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - VideoconHD Dishtv Receiver Connection
VideoconHD Dishtv Receiver Connection

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 5,699

දින 6
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Gully Bowser Service
Gully Bowser Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - C k REF AC SERVICE AND REPAIR
C k REF AC SERVICE AND REPAIR

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Repair
Ac Repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 3,000

දින 7
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Quick AC repair and service
Quick AC repair and service

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 7
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Satellite A to Z services
Satellite A to Z services

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 990

දින 8
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Dialog tv fixing
Dialog tv fixing

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 9
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Quick Ac Repair and Maintenance
Quick Ac Repair and Maintenance

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 13
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Installtion and Maintenance
Ac Installtion and Maintenance

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 14
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Housemaid Related Services Available with the Responsibility
දින 14
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Logic Generator Systems - Maintenance & Repair
Logic Generator Systems - Maintenance & Repair

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 15
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Quick AC repair service and installation
Quick AC repair service and installation

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 17
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Repair and Re Installtion
Ac Repair and Re Installtion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 19
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Repair and Installtion
Ac Repair and Installtion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 19
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services
Laptop-Desktop pc-LCD Repair & Services

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 21
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Installation and Repair
Ac Installation and Repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 22
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Repair and Installation
Ac Repair and Installation

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 22
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Removing Reinstallation
Ac Removing Reinstallation

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 22
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Data Network Solutions
Data Network Solutions

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 23
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Laptop Repair Chip Lvl PC VGA Repairing
Laptop Repair Chip Lvl PC VGA Repairing

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 24
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Gully Bowers Service
Gully Bowers Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!