වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අධ්‍යාපනය

පෙළ පොත්-කොළඹ - CIMA - E2 Practice Kit
CIMA - E2 Practice Kit

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1

දින 2
Edexcel English O Levels-Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes ( Tution )
English Classes ( Tution )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics 2019/2020 භෞතික විද්‍යාව
A/L Physics 2019/2020 භෞතික විද්‍යාව

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 10
MATHS/SCIENCE HOME VISIT TUITION

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 12
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cambridge O/Level Biology
Cambridge O/Level Biology

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,200

දින 13
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cambridge IGCSE Chemistry
Cambridge IGCSE Chemistry

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 13
පෙළ පොත්-කොළඹ - Redspot Mathematics O/Level Past Papers
Redspot Mathematics O/Level Past Papers

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,400

දින 13
පෙළ පොත්-කොළඹ - Computer Science Textbook
Computer Science Textbook

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 13
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cambridge O/Level Physics
Cambridge O/Level Physics

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,200

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13💠m^
iCT class- Home Visit -Grade 6-13💠m^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala Tution Classes Grade 6 to O/L
Sinhala Tution Classes Grade 6 to O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති
3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 20
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - JLPT/NAT Classes
JLPT/NAT Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 6-11 home visiting maths classes
6-11 home visiting maths classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 25
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Web site development classes
Web site development classes

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500

දින 25
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting,O/L Commerce
Accounting,O/L Commerce

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology - edexcel/Cambridge AS/A2
Biology - edexcel/Cambridge AS/A2

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 30
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics
Economics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 33
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11b

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 35
පෙළ පොත්-කොළඹ - Business Studies Edexcel AS/ A Level
Business Studies Edexcel AS/ A Level

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class-individual-Grade 6-11b^✉️
SCIENCE class-individual-Grade 6-11b^✉️

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel Economics Tuition- Home visit
Edexcel Economics Tuition- Home visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics classes - Grade 6 to O/L
Mathematics classes - Grade 6 to O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths class 6 to 11
Maths class 6 to 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!