දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Classes
French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L MATHS class- Home Visit Grade 6-11
O/L MATHS class- Home Visit Grade 6-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science Maths(local/international )
Science Maths(local/international )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 11
Sinhala and primary subjects

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit / Grade 6-11^🔑
MATHS class- Home Visit / Grade 6-11^🔑

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - UPGRADE YOUR MATHS RESULT
UPGRADE YOUR MATHS RESULT

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - iCT class- Home Visit -Grade 6-13v^g
iCT class- Home Visit -Grade 6-13v^g

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 20
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cloud Computing
Cloud Computing

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 6,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Qur'an recitation lessons
Qur'an recitation lessons

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Home Visit Calsses
Home Visit Calsses

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 31
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cambridge edexel exam books
Cambridge edexel exam books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes
English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 34
පෙළ පොත්-කොළඹ - Cambridge Mechanics Textbook for Sale
Cambridge Mechanics Textbook for Sale

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,750

දින 36
පෙළ පොත්-කොළඹ - OL (Edexcel) Textbooks
OL (Edexcel) Textbooks

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 750

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology - CIE/Edexcel
Biology - CIE/Edexcel

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 50
UOL LLB - Private Tuition

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,500

දින 50
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade-6-11c
MATHS class- Home Visit -Grade-6-11c

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^💠
SCIENCE class- Tuition -Grade 6-11n^💠

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class- Home Visit -Grade 6-13c^🔷
ICT class- Home Visit -Grade 6-13c^🔷

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Com.Maths & Physics(2019/20)
Com.Maths & Physics(2019/20)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 54
western music classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 55
පෙළ පොත්-කොළඹ - CIMA - E2 Practice Kit
CIMA - E2 Practice Kit

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1

දින 58
Edexcel English O Levels-Home Visit

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!