දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Tuition ^-📕 Grade 6-11p^📞
SCIENCE class- Tuition ^-📕 Grade 6-11p^📞

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT class -Tuition - Grade 6-13
ICT class -Tuition - Grade 6-13

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 1-5 All Syllabus and 6-9 Maths,Science,Health(English/Sinhala)
Grade 1-5 All Syllabus and 6-9 Maths,Science,Health(English/Sinhala)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes (General / Spoken)
English Classes (General / Spoken)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- for - Grade 6-11g^
MATHS class- for - Grade 6-11g^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^
SCIENCE class- Edexcel - 🕟 Grade 6-11^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICt Class - Tuition Grade 6-13d^
ICt Class - Tuition Grade 6-13d^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Commerce tuition class
O/L Commerce tuition class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chemistry Classes
Chemistry Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- tuition- class 6-11^s
MATHS class- tuition- class 6-11^s

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS Class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Home Visit - Eng Medium
MATHS Home Visit - Eng Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Classes
English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit - Grade 6-11
MATHS class- Home Visit - Grade 6-11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 13
පෙළ පොත්-කොළඹ - Winning Personality
Winning Personality

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 300

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths ,Science ,Health,Geography ( English / Sinhala Medium) 6 - O/L
Maths ,Science ,Health,Geography ( English / Sinhala Medium) 6 - O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 16
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Driving Lessons
Driving Lessons

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 700

දින 16
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Learn English (Spoken English) IELTS
Learn English (Spoken English) IELTS

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,750

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 33
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel IGCSE MathematicsA(9-1) Book2
Edexcel IGCSE MathematicsA(9-1) Book2

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 6,300

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති
3,4,5 ශේණි ශිෂයත්ව පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 40
Castle College Admissions - Rajagiriya

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 44
O/L & A/L Accounting (Local London)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 44

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!