දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ශිෂ්‍යත්වය හරි ලේසියි වැඩමුළුව 1
ශිෂ්‍යත්වය හරි ලේසියි වැඩමුළුව 1

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Japanese Classes-NAT 5 /NAT 4/ G.C.E A/L
Japanese Classes-NAT 5 /NAT 4/ G.C.E A/L

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 7
පෙළ පොත්-කොළඹ - ගණිතය පාඩමෙන් පාඩමට විඩීයෝ මගින්
ගණිතය පාඩමෙන් පාඩමට විඩීයෝ මගින්

සාමාජිකයාකොළඹ, පෙළ පොත්

රු 130

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 2018 OL ගණිතය දින 8න් ඉහළම ප්‍රතිඵලයක්
2018 OL ගණිතය දින 8න් ඉහළම ප්‍රතිඵලයක්

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 8
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry Practical book GCE O’level
Chemistry Practical book GCE O’level

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry GCE Workbook Cambridge O’level
Chemistry GCE Workbook Cambridge O’level

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 9
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry GCE O’level Cambridge Textbook
Chemistry GCE O’level Cambridge Textbook

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - දරුවා ඉංජිනේරුවෙක් කරවන පාඨමාලාව
දරුවා ඉංජිනේරුවෙක් කරවන පාඨමාලාව

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Art for young
Art for young

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 17
පෙළ පොත්-කොළඹ - Spoken English Package
Spoken English Package

සාමාජිකයාකොළඹ, පෙළ පොත්

රු 550

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Advanced Level Physics(AL Physics)
Advanced Level Physics(AL Physics)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined Maths Revision
Combined Maths Revision

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Express Revision 2018 O/L Maths
Express Revision 2018 O/L Maths

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - English for adults
English for adults

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 23
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Grade 6 Diploma Teaching Course
Grade 6 Diploma Teaching Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Physics - English & Sinhala Medium
AL Physics - English & Sinhala Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 24
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Nursery Diploma Course
Nursery Diploma Course

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution / English language classes
Elocution / English language classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Online Exam for Maths
Online Exam for Maths

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Combined Maths
Combined Maths

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 10 11ජ්‍යාමිතිය ලේසිම පාඩම කරවන වැඩමුළුව
10 11ජ්‍යාමිතිය ලේසිම පාඩම කරවන වැඩමුළුව

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 28
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Web Design Course
Web Design Course

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - 6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය
6 - 11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science for Technology Class
Science for Technology Class

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 29
Computer technician

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!