දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution / English language classes
Elocution / English language classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting for GCE A/L.(Eng/Shin)
Accounting for GCE A/L.(Eng/Shin)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L 2019 Accounting Rivision/Theiory
A/L 2019 Accounting Rivision/Theiory

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics & Accounting - Theory/Paper
Economics & Accounting - Theory/Paper

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 19
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writting
Assignment Writting

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 20
පෙළ පොත්-කොළඹ - Statistics 2 Edexcel AS/A2 London A/L
Statistics 2 Edexcel AS/A2 London A/L

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,199

දින 22
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment & Research Writing Service
Assignment & Research Writing Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Accounting ,B /S, Economics Class
Accounting ,B /S, Economics Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 30
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන-කොළඹ - Sewing Classes
Sewing Classes

කොළඹ, වෘත්තීය පුහුණු ආයතන

රු 2,000

දින 33
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - JAPANESE CLASSES -NAT 5, NAT 4 & JLPT
JAPANESE CLASSES -NAT 5, NAT 4 & JLPT

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 34
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA Dissertations/Assignments/BDP
MBA Dissertations/Assignments/BDP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,998

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L PHYSICS ---- English/Sinhala Medium
A/L PHYSICS ---- English/Sinhala Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 36
Software programming assignment support

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A level/O level
London A level/O level

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 39
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English and French Classes
English and French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 41
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA CONSULTATION
MBA CONSULTATION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,500

දින 49
පෙළ පොත්-කොළඹ - London O/L Red Spot_ topical & yearly
London O/L Red Spot_ topical & yearly

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 490

දින 54
පෙළ පොත්-කොළඹ - Red Spot Books _ London A/L
Red Spot Books _ London A/L

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 490

දින 54
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA Dissertations/Assignments/BDP
MBA Dissertations/Assignments/BDP

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!