දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Advanced Level Local Cambridge
Maths Advanced Level Local Cambridge

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics
Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Diary of A Wimpy Kid the Last Straw
Diary of A Wimpy Kid the Last Straw

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 350

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - TELL ME WHAT
TELL ME WHAT

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 650

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Economics & Accounting - Theory Paper Classes
Economics & Accounting - Theory Paper Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken English Class - Home Visitor
Spoken English Class - Home Visitor

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writers (HND/BSc/MSc & MBA)
Assignment Writers (HND/BSc/MSc & MBA)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,700

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala Class
Sinhala Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English class
English class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - British council conducted exams for children
British council conducted exams for children

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science class(සිංහල medium )
Science class(සිංහල medium )

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 12
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - QS Assignment writing
QS Assignment writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,300

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Elocution classes
Elocution classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 17
Software programming assignment support

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 18
Japanese Classes - ජපන් භාෂා පන්ති

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 22
EdExcel/ Cambridge A/L and O/L Maths

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 27
BEST ASSIGNMENT MAKER

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 27
පෙළ පොත්-කොළඹ - Pearson Edexcel IAL Mechanics 2 textbook
Pearson Edexcel IAL Mechanics 2 textbook

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 999

දින 28
පෙළ පොත්-කොළඹ - Pearson Edexcel Statistics 2 IAL textbook
Pearson Edexcel Statistics 2 IAL textbook

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 999

දින 28
Grade 6-11 Mathematics Individual class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 35
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English and French Classes
English and French Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Ict Classes from Grade 1 to O/l , A/l
Ict Classes from Grade 1 to O/l , A/l

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 45
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Japanese Classes-NAT 5 NAT 4 G.C.E AL
Japanese Classes-NAT 5 NAT 4 G.C.E AL

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 56
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry Practical book GCE O’level
Chemistry Practical book GCE O’level

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 57
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry GCE Workbook Cambridge O’level
Chemistry GCE Workbook Cambridge O’level

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!