වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවරඑලිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - HTC Desire 625 (Used)
HTC Desire 625 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - LG K10 (Used)
LG K10 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - LG K10 (Used)
LG K10 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo A83 32gb (Used)
Oppo A83 32gb (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Sony Xperia C5 Ultra (Used)
Sony Xperia C5 Ultra (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Microsoft Lumia 540 (Used)
Microsoft Lumia 540 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy A7 (Used)
Samsung Galaxy A7 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5C 16GB (Used)
Apple iPhone 5C 16GB (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Oppo F9 (Used)
Oppo F9 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J1 Ace 4G (Used)
Samsung Galaxy J1 Ace 4G (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Huawei GR5 Mini 4G (Used)
Huawei GR5 Mini 4G (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - LG G5 32GB with CAM Plus (New)
LG G5 32GB with CAM Plus (New)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Micromax Canvas Spark 2 plus (limited 8gb) (Used)
Micromax Canvas Spark 2 plus (limited 8gb) (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 6 32gb (Used)
Apple iPhone 6 32gb (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 26,900

දින 5
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone SE 32GB (New)
Apple iPhone SE 32GB (New)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - LG G6 32Gb (H872) (Used)
LG G6 32Gb (H872) (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-නුවරඑලිය - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

නුවරඑලිය, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!