වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි උසස් අධ්‍යාපනය

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MBA/HND Assignment Writing services
MBA/HND Assignment Writing services

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Biology AL main reading books
Biology AL main reading books

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - MBA/HND Assignment Writing services
MBA/HND Assignment Writing services

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 2,000

උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Writing Assignments (MBA, CIM, SLIM)
Writing Assignments (MBA, CIM, SLIM)

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 1
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Biology AL main reading books
Biology AL main reading books

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 14,000

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv. Dip. in Network Security
Adv. Dip. in Network Security

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 20
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Business Administration
Master of Business Administration

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 20
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master in Commerce
Master in Commerce

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 20
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - C# ASP Net MVC Angular Android React ICT
C# ASP Net MVC Angular Android React ICT

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,000

දින 21
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Software Engineering and Technology
Software Engineering and Technology

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 32
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Social works
Master of Social works

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 32
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Bachelor of event management
Bachelor of event management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 32
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Cambridge O Level
Cambridge O Level

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 1,250

දින 40
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Bachelor of Hospitality and tourism
Bachelor of Hospitality and tourism

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Accounting & finance
Master of Accounting & finance

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 46
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Dip childhood education
Dip childhood education

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Dip. Agribusiness Management
Dip. Agribusiness Management

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Diploma of Nursing
Diploma of Nursing

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Adv.Dip of Applied Fashion Design
Adv.Dip of Applied Fashion Design

සාමාජිකයාකොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!