දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි අධ්‍යාපනය

AAT Final - Management Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 5
IELTS Academic/General Colombo

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths - Science Group Class
Maths - Science Group Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Classes for O/L and A/L
ICT Classes for O/L and A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel
Edexcel

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 27
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel AS Physics Textbook
Edexcel AS Physics Textbook

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 27
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel AS Biology Textbook
Edexcel AS Biology Textbook

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 27
French special paper class - Grade 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Ordinary Level Commerce Classes
Ordinary Level Commerce Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - AL Biology tuition class for 2020
AL Biology tuition class for 2020

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 37
O/L ICT Home Visiting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Class
French Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 41
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English Home Visited Classes
English Home Visited Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 44
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT Tuition classes for O/L
ICT Tuition classes for O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 1 to 5 Private Tution
Grade 1 to 5 Private Tution

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 49
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - English Courses - IELTS / OET PTE
English Courses - IELTS / OET PTE

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 30,000

දින 49
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - "Buddhism- English Medium Classes"
"Buddhism- English Medium Classes"

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SINHALA Tuition
SINHALA Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!