දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Arduino Projects And Classes
Arduino Projects And Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS Class - Home Visit Grade 6 to 11
MATHS Class - Home Visit Grade 6 to 11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Microsoft Excel Class
Microsoft Excel Class

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 9
IELTS Academic/General -Colombo

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - French Class
French Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Best Writing service in Sri Lanka
Best Writing service in Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - We will write your Research / Thesis
We will write your Research / Thesis

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA/BSc/HND Assignment Writers
MBA/BSc/HND Assignment Writers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA/BSc Assignments/Research Writing
MBA/BSc Assignments/Research Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MSc/MBA/BSc/HND Assignment Writing
MSc/MBA/BSc/HND Assignment Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 18
පෙළ පොත්-කොළඹ - Physics books
Physics books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 250

දින 25
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel AS Physics Text book
Edexcel AS Physics Text book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - London A-Level Physics & Maths Tuition
London A-Level Physics & Maths Tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 27
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English - Adults
Spoken English - Adults

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,500

දින 33
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Python 3 Programming (Crash Course)
Python 3 Programming (Crash Course)

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 18,000

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Grade 1- 5 tuition
Grade 1- 5 tuition

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 38
O/L & A/L class - English Medium

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Tuition for Grade 1 - 5 students
Tuition for Grade 1 - 5 students

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 53
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel ALevel/IGCSE Textbooks/Papers
Edexcel ALevel/IGCSE Textbooks/Papers

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,800

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths 6-11 in Malabe(Government.Teacher)
Maths 6-11 in Malabe(Government.Teacher)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!