දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - English - Grades 5-11
English - Grades 5-11

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

පැය 9
ගණිතය සරලව මනසට

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ගණිතය O/L
ගණිතය O/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 3
English & Literature classes (Individual or small group)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Advance English Class (IELTS)
Advance English Class (IELTS)

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Group Classes (Gen. English/ English Lit./ Elocution)
Group Classes (Gen. English/ English Lit./ Elocution)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,100

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - economics and accounts Classes A/L
economics and accounts Classes A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 14
Science / Chemistry Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L Science & Maths Classes
O/L Science & Maths Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 31
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths & Science HOME VISIT
Maths & Science HOME VISIT

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 34
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - IELTS / Spoken English
IELTS / Spoken English

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ICT - Cambridge / Edexcel O/L- A/L
ICT - Cambridge / Edexcel O/L- A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 41
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Spoken & General English Classes
Spoken & General English Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 42
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L ICT Classe in Kottawa!
O/L ICT Classe in Kottawa!

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 42
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Support
Assignment Support

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,900

දින 43
Tution Classes for Children

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 45
පෙළ පොත්-කොළඹ - Oxford handbook of Clinical Surgery
Oxford handbook of Clinical Surgery

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,200

දින 48
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Chinese language Classes
Chinese language Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 53
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - SFT class
SFT class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!