දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics for EDEXCEL & CAMBRIDGE
Mathematics for EDEXCEL & CAMBRIDGE

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
Edexcel IGCSE/AS/AL Group classes.

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 5,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Quick Revision for O/L 2018
Quick Revision for O/L 2018

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - O/L A/L UNIVERSITY Maths - Lady Teacher
O/L A/L UNIVERSITY Maths - Lady Teacher

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 14
BST practical class A/L

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 15
Music Classes

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 17
පෙළ පොත්-කොළඹ - Used Cambridge physics books
Used Cambridge physics books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - උ.පෙ. ගිනුම්කරණය
උ.පෙ. ගිනුම්කරණය

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MUSIC CLASSES
MUSIC CLASSES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 23
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Reliable Assignments Writing Service
Reliable Assignments Writing Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,300

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - IELTS / Spoken English
IELTS / Spoken English

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 20,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA consultation and writing service
MBA consultation and writing service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Sinhala & primary subjects
Sinhala & primary subjects

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 29
SFT- Science for technology

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 29
පෙළ පොත්-කොළඹ - Nelkon Parker physics book
Nelkon Parker physics book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 32
පෙළ පොත්-කොළඹ - Advanced Chemistry book for sale
Advanced Chemistry book for sale

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 35
Redspot chemistry part 1 & 2 for sale

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,200

දින 36
පෙළ පොත්-කොළඹ - Green biology third edition for sale
Green biology third edition for sale

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Science for technology (A/L)
Science for technology (A/L)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 39
O/L Science Class(Grade 6-11)

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 43
පෙළ පොත්-කොළඹ - English time 1 to 10 with Walter Reader
English time 1 to 10 with Walter Reader

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 100,000

දින 45
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - රියදුරු පුහුණුව
රියදුරු පුහුණුව

කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

දින 52
Science and Maths Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!