දැන්විම් 369 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Rukmalgama
Luxury house for sale in Rukmalgama

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

910,000.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 910,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand New House for Sale in Kottawa
Brand New House for Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 14
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කොළඹ - APARTMENT FOR RENT-KOTTAWA
APARTMENT FOR RENT-KOTTAWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 70,000 රාත්‍රියකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury annex to rent in Kottawa
Luxury annex to rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Siddamulla - 2 Units House for Rent
Siddamulla - 2 Units House for Rent

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 14
නිවාස-කොළඹ - 3 BR House at Kottawa Polokotuwa Junc
3 BR House at Kottawa Polokotuwa Junc

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Brand new house
Brand new house

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,300,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale at Kottawa
Luxury House for Sale at Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR SALE IN KOTTAWA
HOUSE FOR SALE IN KOTTAWA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land with Building Kottawa
Land with Building Kottawa

13.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Kottawa Town
Room For Rent In Kottawa Town

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa - Land MCP602
Kottawa - Land MCP602

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda - Land MCP637
Mattegoda - Land MCP637

130.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 995,000 පර්ච් එකකට

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa
House for rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Mahalwarawa - Land L0555
Mahalwarawa - Land L0555

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial building for rent in Kottawa
Commercial building for rent in Kottawa

8,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 500,000 මසකට

දින 15
නිවාස-කොළඹ - Brand new House for sale in Kottawa
Brand new House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Half Built Building for Sale in Kottawa
Half Built Building for Sale in Kottawa

1,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

10.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa Pannipitiya
Land For Sale Kottawa Pannipitiya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale makumbura pannipitiya
Land For Sale makumbura pannipitiya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Ladies only Kottawa
Room for rent - Ladies only Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Kottawa
Room for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,500 මසකට

දින 16
Room wanted

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!