දැන්විම් 387 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale Kottawa
Brand New House For Sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Mattegoda Land for sale 8 perches - kottawa
Mattegoda Land for sale 8 perches - kottawa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New Single House For Sale Kottawa - Palenwatta
Brand New Single House For Sale Kottawa - Palenwatta

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,800,000

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - Pannipitiya
Rooms for rent - Pannipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Kottawa House for Sale
Kottawa House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment - Kottawa
Apartment - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 12
නිවාස-කොළඹ - Luxury House in Kudamaduwa
Luxury House in Kudamaduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 37,500,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa Town
House for rent in Kottawa Town

කාමර: 6, නානකාමර: 7

කොළඹ, නිවාස

රු 100,000 මසකට

දින 12
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Kottawa Mattegoda 10-B TYPE
House For Sale In Kottawa Mattegoda 10-B TYPE

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Space for Rent in Kottawa
Commercial Space for Rent in Kottawa

3,500 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 150,000 මසකට

දින 13
නිවාස-කොළඹ - New 2 Single House For Sale Ponnanthara,Maviththara
New 2 Single House For Sale Ponnanthara,Maviththara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - 11.3 | Land Sale Kottawa Bus Rd
11.3 | Land Sale Kottawa Bus Rd

11.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 154,000 පර්ච් එකකට

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Kottawa Mattegoda
House For Rent In Kottawa Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000 මසකට

දින 13
නිවාස-කොළඹ - New 3BR House For Sale in Maviththara
New 3BR House For Sale in Maviththara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Room for a Gent - Kottawa
Upstair Room for a Gent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 8,800,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE IN KOTTAWA
BRAND NEW HOUSE FOR SALE IN KOTTAWA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,200,000

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට අැත - කොට්ටාව
අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට අැත - කොට්ටාව

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Kottawa
Annex for Rent Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa Pannipitiya
Land For Sale Kottawa Pannipitiya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

54.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 51,300,300 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale makumbura pannipitiya
Land For Sale makumbura pannipitiya

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,960,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Prime land kottawa
Prime land kottawa

9.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 15,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Ideal investment opportunity kottawa
Ideal investment opportunity kottawa

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,187,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,500,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!