දැන්විම් 287 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Designer House at Kottawa for Sale...
Designer House at Kottawa for Sale...

කාමර: 6, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House For Sale At Kottawa
House For Sale At Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 52,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House on your Land Kottawa
House on your Land Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,950,000

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Real Land | Mattegoda Plot 01
Real Land | Mattegoda Plot 01

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 825,000 පර්ච් එකකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House rent maththegoda
House rent maththegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House on your Land kottawa
House on your Land kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 4,950,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House on your Land In Kottawa
House on your Land In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,350,000

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kottawa
Land For Sale in Kottawa

12.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 110,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Piliyndala
Brand new house for sale Piliyndala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - 30P Road Facing Land Sale @ Kottawa
30P Road Facing Land Sale @ Kottawa

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - 10P Squre Block Land @ Rukmalgama
10P Squre Block Land @ Rukmalgama

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 17
නිවාස-කොළඹ - House for rent at Kottawa
House for rent at Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Office Space in Kottawa
Office Space in Kottawa

400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 15,000 මසකට

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

20.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
නිවාස-කොළඹ - Kottawa House Sale
Kottawa House Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 14,500,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - New House for Rent - Kottawa
New House for Rent - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House for rent in kottawa
House for rent in kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000 මසකට

දින 18
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa
House for rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 19
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Kottawa
House for Rent Kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 19
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Kottawa
House For Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,200,000

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding house in kottawa, bangalawatte
Boarding house in kottawa, bangalawatte

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 2,500 මසකට

දින 20
නිවාස-කොළඹ - Up stair House for lease in Kottawa
Up stair House for lease in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 20
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in kottawa
House for Rent in kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 20
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa
House for rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 39,000 මසකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Pannipitiya kottawa
Land For Sale Pannipitiya kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 21
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale in Mattegoda
Brand new house for sale in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!