දැන්විම් 395 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa Rukmalgama
Land for Sale in Kottawa Rukmalgama

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )
House for sale in - Kiriwatuduwa ( Punchi Irida Pola )

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 7,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Immediate Sale in Makubura
Immediate Sale in Makubura

12.8 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building for Rent in Kottawa
Commercial Building for Rent in Kottawa

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 75,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Mathegoda
Land for Sale in Mathegoda

8.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Lands for Sale in Mattegoda, Pollegasowita
Residential Lands for Sale in Mattegoda, Pollegasowita

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - B/ New Two Story House Kottawa
B/ New Two Story House Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,200,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale - Colombo Kottawa
Brand New Apartment for Sale - Colombo Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 17,500,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kottawa
Land for Sale Kottawa

8.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 620,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Rent a House - Kottawa
Rent a House - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 29,000 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - NSB || House in Kottawa
NSB || House in Kottawa

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - A Large Room for rent - Kottawa
A Large Room for rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kottawa
Land for Sale in Kottawa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa Town
House for Rent in Kottawa Town

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land with a small house - Kottawa
Land with a small house - Kottawa

14.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Maththegoda, Kottawa
House for Rent in Maththegoda, Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Kottawa
Land for sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Kottawa Town 4 Km , Mathaygoda 1.5 ,polgasowita Road 75m
Kottawa Town 4 Km , Mathaygoda 1.5 ,polgasowita Road 75m

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Kottawa
House for Rent Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

11.63 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Ground Floor House for Rent in Kottawa
Ground Floor House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 34,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent at Kottawa
Annex for Rent at Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - High Residential Land in Kottwa
High Residential Land in Kottwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 8,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Kottawa
Brand new house for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 11,700,000

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Kottawa
Land For Sale In Kottawa

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 675,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!