දැන්විම් 322 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - 3Storey Modern House for Sale in Kottwa
3Storey Modern House for Sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - Brand New House For Sale in Siddamulla
Brand New House For Sale in Siddamulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - house for sale
house for sale

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kottawa
Land in Kottawa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kottawa
Land for sale in Kottawa

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 365,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Kottawa 255 rd land
Kottawa 255 rd land

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - 22.2p | හෝමාගමට ලග ඉඩමක්
22.2p | හෝමාගමට ලග ඉඩමක්

22.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 152,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale Kottawa
House for sale Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 2 Stored House For Sale In Kottawa
2 Stored House For Sale In Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - KOTTAWA BRAND NEW HOUSE FOR SALE
KOTTAWA BRAND NEW HOUSE FOR SALE

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - New House for Rent in Kottawa
New House for Rent in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Kottawa
Land for Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - 4BR Modern House for Sale in Kottwa
4BR Modern House for Sale in Kottwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Kottawa
Land for Sale - Kottawa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - My Land in Kottawa
My Land in Kottawa

6.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 398,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Mattegoda
House for rent in Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for rent - Kottawa
House for rent - Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 5
Commercial Land Wanted Rukmalgama

කොළඹ, ඉඩම්

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Kottawa
House for Sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale (20 p. 2Blocks) - Kottawa
Land For Sale (20 p. 2Blocks) - Kottawa

40.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Commercial Building for Sale - Mattegoda
Commercial Building for Sale - Mattegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial building rent in Kottawa
Commercial building rent in Kottawa

2,200 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 45,000 මසකට

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Premises - Mahalwarawa
Commercial Premises - Mahalwarawa

1,385 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Brand New Luxury House For sale kottawa
Brand New Luxury House For sale kottawa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!