දැන්විම් 372 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Mattegoda
House For Sale in Mattegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 5,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale Mattegoda
Modern House For Sale Mattegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex rent - Kottawa
Upstair Annex rent - Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For sale in Rukmale
House For sale in Rukmale

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand-new house. In kottawa
Brand-new house. In kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for rent Kottawa
House for rent Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Rent At Kottawa
House For Rent At Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - APT FOR RENT IN TALAWATUGODA (833B/1)
APT FOR RENT IN TALAWATUGODA (833B/1)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 90,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Rent In Mattegoda
House For Rent In Mattegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Kottawa
Land For Sale Kottawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building / House for sale - Kottawa
Building / House for sale - Kottawa

2,600 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 36,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - HOUSE FOR RENT IN KOTTAWA
HOUSE FOR RENT IN KOTTAWA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000 මසකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Mahalwarawa - Land for sale LL556
Mahalwarawa - Land for sale LL556

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Hokandara | Valuable Land for Sale
Hokandara | Valuable Land for Sale

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Kottawa
Annex for Rent in Kottawa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Kottawa
House for sale - Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - KOTTAWA
Land for Sale - KOTTAWA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Mattegoda
House for Rent in Mattegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for Rent In Kottawa
House for Rent In Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000 මසකට

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 2 story brand new house for sale-Kottawa
2 story brand new house for sale-Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 18,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building space accommodation kottawa
Building space accommodation kottawa

1,971 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 80,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Kottawa
House for sale in Kottawa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Rent in Kottawa
House for Rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa
House for rent in Kottawa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000 මසකට

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Kottawa
House for rent in Kottawa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000 මසකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 16 Perches Land For Sale in walgama
16 Perches Land For Sale in walgama

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 570,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Kottawa
Land for sale - Kottawa

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!