දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - HOUSE FOR RENT KELANIYA, KIRIBATHGODA
HOUSE FOR RENT KELANIYA, KIRIBATHGODA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kiribathgoda
Annex for rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Boarding Room Rent in Kiribathgoda
Boarding Room Rent in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Upstair house for rent in Kiribathgoda
Upstair house for rent in Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent Kiribathgoda
Annex For Rent Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Executive Ladies Kiribathgoda
Room for Executive Ladies Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Rooms for Rent (Boys) In Kiribathgoda
Rooms for Rent (Boys) In Kiribathgoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent Kiribathgoda
Annex for rent Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent In Makola Kiribathgoda
Annex For Rent In Makola Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 21
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for rent Kiribathgoda
Room for rent Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 26
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room For Rent in - Kiribathgoda
Room For Rent in - Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for Rent in Kiribathgoda
Room for Rent in Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex in Kiribathgoda
Annex in Kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 39
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Up Stair Annex for rent-Kiribathgoda
Up Stair Annex for rent-Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Down stair for rent Kiribatgoda
Down stair for rent Kiribatgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Room for working girls in kiribathgoda
Room for working girls in kiribathgoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!