දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J3 no (Used)
Samsung Galaxy J3 no (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කිලිනොච්චිය - Billing and Stock software for Shops
Billing and Stock software for Shops

කිලිනොච්චිය, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S Plus American (Used)
Apple iPhone 6S Plus American (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 58,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F3 (Used)
Oppo F3 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 35,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y5 2017 (MYA- L22) (Used)
Huawei Y5 2017 (MYA- L22) (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 11,999

දින 6
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J7 pro 64gb EX ok (Used)
Samsung Galaxy J7 pro 64gb EX ok (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 29,999

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Samsung Head phone
Samsung Head phone

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 9
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කිලිනොච්චිය - DVD SONY VIDEO PLAYER
DVD SONY VIDEO PLAYER

කිලිනොච්චිය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 3,999

දින 9
රූපවාහිනි-කිලිනොච්චිය - Qukly sales
Qukly sales

කිලිනොච්චිය, රූපවාහිනි

රු 17,999

දින 9
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy Young Qukly sales (Used)
Samsung Galaxy Young Qukly sales (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,900

දින 9
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung duos (New)
Samsung duos (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 10
I want J7 display

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කිලිනොච්චිය - Hp laptop
Hp laptop

කිලිනොච්චිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - J7 2015 LCD NEXT
J7 2015 LCD NEXT

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 7,000

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Phone Cover
Phone Cover

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Nova used (Used)
Huawei Nova used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 8 Plus 256gb (New)
Apple iPhone 8 Plus 256gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 120,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy Note 9 128gb (New)
Samsung Galaxy Note 9 128gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 130,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - OnePlus 6 128gb (New)
OnePlus 6 128gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S9+ 64gb (New)
Samsung Galaxy S9+ 64gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 100,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei P20 Pro 128gb (New)
Huawei P20 Pro 128gb (New)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 125,000

දින 23
Samsung S7 (used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!