දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy Young y (Used)
Samsung Galaxy Young y (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Enlarged Screen Mobile Phone
Enlarged Screen Mobile Phone

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 400

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Universal Clip Lens
Universal Clip Lens

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-කිලිනොච්චිය - LED light
LED light

කිලිනොච්චිය, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Headphone
Headphone

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 200

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-කිලිනොච්චිය - Solar Power Bank
Solar Power Bank

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Oppo F3 Plus (Used)
Oppo F3 Plus (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy J2 2016 (Used)
Samsung Galaxy J2 2016 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කිලිනොච්චිය - I3 2nd Gen Pc
I3 2nd Gen Pc

කිලිනොච්චිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කිලිනොච්චිය - Pencamera New
Pencamera New

කිලිනොච්චිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 10
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කිලිනොච්චිය - Mini Hd Projector
Mini Hd Projector

කිලිනොච්චිය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 6,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කිලිනොච්චිය - Samsung Tab 2
Samsung Tab 2

කිලිනොච්චිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S Used (Used)
Apple iPhone 4S Used (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y3 Good Phone 4G (Used)
Huawei Y3 Good Phone 4G (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 4,999

දින 14
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S 16gb (Used)
Apple iPhone 6S 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කිලිනොච්චිය - I3 4th Gen Pc
I3 4th Gen Pc

කිලිනොච්චිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කිලිනොච්චිය - Nikon Coolpix
Nikon Coolpix

කිලිනොච්චිය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S I phone 128 GB (Used)
Apple iPhone 6S I phone 128 GB (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 57,500

දින 17
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Samsung Galaxy S3 16gb (Used)
Samsung Galaxy S3 16gb (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 17
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කිලිනොච්චිය - Sundirect Dish TV
Sundirect Dish TV

කිලිනොච්චිය, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 5,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කිලිනොච්චිය - Hp DV2700 Laptop
Hp DV2700 Laptop

කිලිනොච්චිය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 6S Plus 64GB Good (Used)
Apple iPhone 6S Plus 64GB Good (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-කිලිනොච්චිය - Huawei Y9 Full set (Used)
Huawei Y9 Full set (Used)

කිලිනොච්චිය, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!