දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි සේවා

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda homes/ Kadawatha
Toyoda homes/ Kadawatha

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Study in Abroad
Study in Abroad

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,000

විනාඩි 50
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,000

පැය 1 යි
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,000

පැය 1 යි
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Study in Abroad
Study in Abroad

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 6,000

වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Water Base and House Painting
Water Base and House Painting

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - HOUSE CONSTRUCTION
HOUSE CONSTRUCTION

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 10,000,000

දින 2
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda Home Kirillawela
Toyoda Home Kirillawela

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 3
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Constructions
Constructions

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 130

දින 4
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Toyoda Homes
Toyoda Homes

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 2,500,000

දින 5
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Gully Bowser Service
Gully Bowser Service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - C k REF AC SERVICE AND REPAIR
C k REF AC SERVICE AND REPAIR

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Ac Repair
Ac Repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 3,000

දින 6
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,000

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Laminate Flooring
Laminate Flooring

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 320

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - carpet
carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Wall Paper
Wall Paper

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 160

දින 7
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor Carpet
Floor Carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 350

දින 7
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Birthday Event Photography | Photographer
Birthday Event Photography | Photographer

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 5,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 3,000

දින 8
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Photography
Wedding Photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 6,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding photography
Wedding photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 6,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Birthday photography
Birthday photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 6,000

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Birthday photography
Birthday photography

සාමාජිකයාගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

Rs 6,000

දින 13
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tempered Glass Work
Tempered Glass Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!