දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි සේවා

වෙනත් සේවා-ගම්පහ - STUDY IN ABROAD
STUDY IN ABROAD

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - A/C Repair service..
A/C Repair service..

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

පැය 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

පැය 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Fabric partitions
Fabric partitions

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 450

පැය 15
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 8
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminum Fabrication
Aluminum Fabrication

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Hikvision CCTV Camera installation
Hikvision CCTV Camera installation

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 49,900

දින 9
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium Sliding Folding Door Works
Aluminium Sliding Folding Door Works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 12
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminum Door windows
Aluminum Door windows

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 19
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - Auditing & Accountancy Services
Auditing & Accountancy Services

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 20
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - CEILINGS
CEILINGS

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 24
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - Air conditioner installation and repair
Air conditioner installation and repair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

දින 24
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Bathroom Constructions & Plumbing
Bathroom Constructions & Plumbing

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 26
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Electrical Repairs
Electrical Repairs

ගම්පහ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 27
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Tempered Glass Interior Work
Tempered Glass Interior Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 30
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Loop Pile Carpet Work
Loop Pile Carpet Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 75

දින 30
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Office Partitions Work
Office Partitions Work

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 850

දින 30
වෙනත් සේවා-ගම්පහ - STUDY IN ABROAD
STUDY IN ABROAD

ගම්පහ, වෙනත් සේවා

රු 2,000

දින 30
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - පෙරසවි/Precast Concrete Slabs
පෙරසවි/Precast Concrete Slabs

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

දින 33
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - A/C Repair service..
A/C Repair service..

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 34
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding photography
Wedding photography

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 6,000

දින 40
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Aluminium works
Aluminium works

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 42
ගෘහ සේවා-ගම්පහ - office / house cleaning service
office / house cleaning service

ගම්පහ, ගෘහ සේවා

රු 25,000

දින 44
උත්සව හා විනෝදාංග-ගම්පහ - Wedding Cake
Wedding Cake

ගම්පහ, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 44
වෙළඳ සේවා-ගම්පහ - Ceiling
Ceiling

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙළඳ සේවා

රු 150

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!