වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 RED 2018
Bajaj Pulsar 150 RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 101,755

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio Used 2016
Honda Dio Used 2016

27,600 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio BDO 2016
Honda Dio BDO 2016

18,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

32,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

28,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 121,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda X-Blade CB160X 2018
Honda X-Blade CB160X 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CM Custom 2002
Honda CM Custom 2002

60,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Grazia 125 2018
Honda Grazia 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,370

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Scooty 2014
Honda Scooty 2014

6,886 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio Brand New 2018
Honda Dio Brand New 2018

0 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,670

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CD 200 Road Master 1989
Honda CD 200 Road Master 1989

10,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 900,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio BCR 2015
Honda Dio BCR 2015

17,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda XR good conditions 2014
Honda XR good conditions 2014

33,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB Shine 2018
Honda CB Shine 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,970

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Twister 2017
Honda Twister 2017

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,570

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Navi Modified 2017
Honda Navi Modified 2017

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,470

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB Unicorn 2018
Honda CB Unicorn 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,270

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB Hornet 160 2018
Honda CB Hornet 160 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,270

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,450

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio DX version 2018
Honda Dio DX version 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,950

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CD 125 Benly 2010
Honda CD 125 Benly 2010

29,250 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Jade ch 120 2012
Honda Jade ch 120 2012

36,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB Hornet 2017
Honda CB Hornet 2017

16,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

5,650 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio onlight 2018
Honda Dio onlight 2018

2,100 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda AX1 CH110 2012
Honda AX1 CH110 2012

34,300 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 278,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!