වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Hawk Mark II 1987
Honda Hawk Mark II 1987

250 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,800 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 203,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

44,658 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

20,925 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

24,600 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 678,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

15,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CD 125 Benly 2001
Honda CD 125 Benly 2001

12,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

11,300 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda VTR 250cc 2005
Honda VTR 250cc 2005

51,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda PCX 150 2014
Honda PCX 150 2014

15,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,370

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda PCX japan 2013
Honda PCX japan 2013

10,200 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

32,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB 125 original 2002
Honda CB 125 original 2002

65,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Twister 2014
Honda Twister 2014

67,750 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

5,750 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Activa Otto 2015
Honda Activa Otto 2015

14,667 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB Trigger 2015
Honda CB Trigger 2015

48,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio LED LIGTH 2018
Honda Dio LED LIGTH 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda AX1 good 2012
Honda AX1 good 2012

32,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio ON LIGHT 2017
Honda Dio ON LIGHT 2017

5,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 208,000

දින 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio on light 2017
Honda Dio on light 2017

6,350 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

32,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!