දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Genarator
Genarator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 80,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Denyo Japan 10 KV
Denyo Japan 10 KV

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 400,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Two 125kva Generators
Two 125kva Generators

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,000,000

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - YAMAHA EF5500EFW Generator
YAMAHA EF5500EFW Generator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 220,000

දින 40
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Power 3 Bulbs Unit
Solar Power 3 Bulbs Unit

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,250

දින 42
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 60,000

දින 48
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar System
Solar System

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 200,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!