දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Cummins- brand new generators in stock
Cummins- brand new generators in stock

සාමාජිකයානුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Cummins- brand new generators in stock
Cummins- brand new generators in stock

සාමාජිකයානුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,200,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Panel System-Offer
Solar Panel System-Offer

සාමාජිකයානුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 295,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 2 Kw Solar System - සූර්ය බල සංග‍්‍රාමය
2 Kw Solar System - සූර්ය බල සංග‍්‍රාමය

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 13 KVA Danyo Generator
13 KVA Danyo Generator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 550,000

දින 36
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - KVA 35 Generator
KVA 35 Generator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 500,000

දින 36
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Power 3 Bulbs Unit
Solar Power 3 Bulbs Unit

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,250

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - F.G WILSON 70 KVA GENERATOR
F.G WILSON 70 KVA GENERATOR

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,700,000

දින 39
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - 300W Solar system
300W Solar system

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 63,000

දින 42
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Yanmar)
Generator (Yanmar)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,000,000

දින 45
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator (Denyo)
Generator (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,000,000

දින 45
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator Airman 25 KVA (Airman)
Generator Airman 25 KVA (Airman)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,000,000

දින 45
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Generator 25 KVA (Denyo)
Generator 25 KVA (Denyo)

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,000,000

දින 45
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - BRAND NEW Growatt INVERTER SALE
BRAND NEW Growatt INVERTER SALE

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 165,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!