දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Individual English Class
Individual English Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Tuition for Combined Maths A/L
Tuition for Combined Maths A/L

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - G.C.E. O/L Maths, home visit
G.C.E. O/L Maths, home visit

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 26
English and ICT Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 27
ICT (O/L)and (A/L)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - COMBINED MATHS
COMBINED MATHS

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 33
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - AL ගිණුම්කරණය OL Commerce
AL ගිණුම්කරණය OL Commerce

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 47
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Medium Commerce
English Medium Commerce

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 54
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ENGLISH TUTION - HOME VISIT
ENGLISH TUTION - HOME VISIT

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 209

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!