දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Spoken English Classes
Spoken English Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - MATHEMATICS - Grade 6-11 Home Visiting Group or Individual Classes
MATHEMATICS - Grade 6-11 Home Visiting Group or Individual Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Grade 6 to 11 Mathematics in English Medium
Grade 6 to 11 Mathematics in English Medium

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - O/L Mathematics Classes
O/L Mathematics Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය - සා. පෙල
දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Combined Mathematics (සංයුක්ත ගණිතය)
Combined Mathematics (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 8
English Medium Mathematics

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chemistry Paper & Revision Class
Chemistry Paper & Revision Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Language Classes in Panadura
English Language Classes in Panadura

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Physics Sinhala Medium Classes for Advanced Level
Physics Sinhala Medium Classes for Advanced Level

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 20
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ගණිතය පන්ති 2019
ගණිතය පන්ති 2019

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Class
English Class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 21
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Classes
English Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)
AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 24
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Tution Grade 6-11
Maths Tution Grade 6-11

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Combined Maths 2021 A/L English medium
Combined Maths 2021 A/L English medium

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 38
ඉංග්‍රීසි පන්ති /English Tution Classes - (Group/Individual)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 39
English, English literature and French classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 43
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - History class
History class

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!