දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - ගණිත, වාණිජ, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති
ගණිත, වාණිජ, ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Tuition
English Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Business Studies
Business Studies

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Life Music Classes
Life Music Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chemistry Group / Individual Classes
Chemistry Group / Individual Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - "SUPER MATHS" FOR GRADE 9,10,11
"SUPER MATHS" FOR GRADE 9,10,11

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 23
Mathematics -Group or Individual

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 23
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - MATHS class- Home Visit Grade 6-11
MATHS class- Home Visit Grade 6-11

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - English Classes For Grade 1 - 13
English Classes For Grade 1 - 13

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Combined Maths A/L - Revision 2019
Combined Maths A/L - Revision 2019

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 33
History Class For A/L , O/L

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 44
ICT for O/L & A/L Students

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)
AL Combined Maths (සංයුක්ත ගණිතය)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!