මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කළුතර හිදී උපකාරක පන්ති සහ අමතර ඉගැන්වීම්

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි