දැන්විම් 9 න් 1-9 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Class-Home Visit
Maths Class-Home Visit

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Chinese Language Classes
Chinese Language Classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 9
English Literature Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 16
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Mathematics classes
Mathematics classes

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 20
A/L Combined Mathematics

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 28
Mathematics and Sinhala Tuition

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 41
Maths and science in English medium

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,800

දින 52
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Classes (Grade 6-11)
Maths Classes (Grade 6-11)

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 56
අමතර ඉගැන්වීම-කළුතර - Maths Tuition for O/L students
Maths Tuition for O/L students

කළුතර, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!