දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu sand
Kapararu sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Hollow bricks
Hollow bricks

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 145

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - MELWA TMT BARS
MELWA TMT BARS

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 515

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR
GI STEEL BOX BAR

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 655

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Best Block Stones ( 4 X 7 14)
Best Block Stones ( 4 X 7 14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES
ALL SIZE MELWA STEEL GI TUBES

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 978

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Sand for Sale in Jaela
Sand for Sale in Jaela

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Clay brick ( Gadol) for sale
Clay brick ( Gadol) for sale

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Block Stones ( 4 X 7 14)
Block Stones ( 4 X 7 14)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - STEEL GI TUBE
STEEL GI TUBE

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,050

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 999

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR.....
GI STEEL BOX BAR.....

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 646

දින 38
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - STEEL GI TUBE MELWA
STEEL GI TUBE MELWA

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 995

දින 41
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ceiling Sheet
Ceiling Sheet

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 42
Nadun Lee Sapayanno

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 42
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT ( SLS certified Steel)
Ashok TMT ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 427

දින 56
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Fine Wood
Fine Wood

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 105

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!