දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - STEEL GI TUBE
STEEL GI TUBE

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,050

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - HORIZONTAL PACKING MACHINE
HORIZONTAL PACKING MACHINE

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Flexo printing machine
Flexo printing machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - CNC Milling VTC-16C
CNC Milling VTC-16C

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chilli grinding machine
Chilli grinding machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 10
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගම්පහ - Software & Website development
Software & Website development

ගම්පහ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 16,500

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - JUKI MACHINE
JUKI MACHINE

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Laundry Machines For Sale
Laundry Machines For Sale

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 999

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - SOKKIA TL
SOKKIA TL

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 90,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Chicken Cleaning Machine
Chicken Cleaning Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 135,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - GI STEEL BOX BAR.....
GI STEEL BOX BAR.....

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 646

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Hydraulic Swing arm cutting machine
Hydraulic Swing arm cutting machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Turbo Disc Diamond
Turbo Disc Diamond

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - STEEL GI TUBE MELWA
STEEL GI TUBE MELWA

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 995

දින 20
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ceiling Sheet
Ceiling Sheet

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 20
Nadun Lee Sapayanno

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Lathe Machine
Lathe Machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 24
Aluminum scrap/lot

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Heidelberg KORD with Polar 45" Cutter
Heidelberg KORD with Polar 45" Cutter

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,200,000

දින 30
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Ashok TMT ( SLS certified Steel)
Ashok TMT ( SLS certified Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 430

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Fine Wood
Fine Wood

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 105

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu sand
Kapararu sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 39
ඇලුමිනියම් මිල දී ගනු ලැබේ

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගම්පහ - Screen printing machine
Screen printing machine

ගම්පහ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,500,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!