වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old notes
Old notes

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 10
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1935 වෙසක් සගරා
1935 වෙසක් සගරා

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 11
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 21
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old Notes
Old Notes

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Indian rs 100
Indian rs 100

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 250

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - old 2,5&10 cent coins
old 2,5&10 cent coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 150

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1870 queen 1 cent coin
1870 queen 1 cent coin

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - 1913 25 cent silver coin
1913 25 cent silver coin

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 2,500

දින 23
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Voc coins
Voc coins

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - New Hand Painting
New Hand Painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 24
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Vacuum Tubes
Antique Vacuum Tubes

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 8,000

දින 31
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Old 500 Rs Money
Old 500 Rs Money

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,000

දින 35
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Antique Fiamm Road master Horn
Antique Fiamm Road master Horn

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 20,000

දින 37
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Gramophone Bras
Gramophone Bras

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Vintage Gramophone machines
Vintage Gramophone machines

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 30,000

දින 42
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 6,500

දින 55
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Hand painting
Hand painting

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 3,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!