දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Dw Pdp Acoustic Drum Set
Dw Pdp Acoustic Drum Set

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Pearl elx acoustic
Pearl elx acoustic

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 165,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - Marble Chandle Lamp
Marble Chandle Lamp

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - REMO drum heads
REMO drum heads

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,200

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Smart Band
Smart Band

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 3
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පරණ කාසි
පරණ කාසි

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 50,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland xp 60 keyboard
Roland xp 60 keyboard

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Plastic Case
Plastic Case

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - AKG MIC
AKG MIC

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland SPD 30
Roland SPD 30

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland spd 20 pad
Roland spd 20 pad

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 145,000

දින 5
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - old cak
old cak

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 7,500

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Fantom Keyboard
Fantom Keyboard

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Cricket Item
Cricket Item

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 7
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Kazoo
Kazoo

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 550

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-කළුතර - Smart Balance Wheel
Smart Balance Wheel

කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 10
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Bass Bin
Bass Bin

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

දින 11
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Bass Guitar
Bass Guitar

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Acoustic drum set
Acoustic drum set

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Dw Pdp Acoustic Drum Set
Dw Pdp Acoustic Drum Set

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 185,000

දින 13
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කළුතර - පැරනි L P තැටි
පැරනි L P තැටි

කළුතර, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 200

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Boss GT 8 module
Boss GT 8 module

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland 2080 keyboard module
Roland 2080 keyboard module

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland xp 10
Roland xp 10

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland XP 50
Roland XP 50

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Roland Spd 20 Padol
Roland Spd 20 Padol

සාමාජිකයාකළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 123,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කළුතර - Ismith Ma 5000.Woot
Ismith Ma 5000.Woot

කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!