දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat ..
Goat ..

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gebbara Kiri Eledena
Gebbara Kiri Eledena

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Wansa satthu
Wansa satthu

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Saanen goat male
Saanen goat male

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - හරියානා ගැහැණු සතෙක්
හරියානා ගැහැණු සතෙක්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Country chicks
Country chicks

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 125

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - She-goat (Jamunapari)
She-goat (Jamunapari)

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Akika Goat
Akika Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanan goat
Sanan goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kinnya cow
Kinnya cow

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200,000

දින 50
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kiri gawayan
Kiri gawayan

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 650,000

දින 51
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goats
Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 53
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat male
Goat male

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!