දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Duck..
Duck..

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 15,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Jersey Cows
Jersey Cows

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Kalukum
Kalukum

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Goat Loku saha pataw
Goat Loku saha pataw

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Yamunapali Goat
Yamunapali Goat

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Sanen Goats
Sanen Goats

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150,000

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - තරාවන්
තරාවන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - ජර්සි කිරි ගවයන්
ජර්සි කිරි ගවයන්

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kikiliyo
Gam Kikiliyo

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,100

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kukul Patau
Gam Kukul Patau

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-ගම්පහ - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

ගම්පහ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!