දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Guest House in Koggala
Guest House in Koggala

කාමර: 7, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Galle paradise inn
Galle paradise inn

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,300 රාත්‍රියකට

දින 4
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Rooms rent in Balapitiya
Rooms rent in Balapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 40,000 රාත්‍රියකට

දින 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Beach Side Cabana in Hikkaduwa
Beach Side Cabana in Hikkaduwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 17
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Guest House in Koggala
Guest House in Koggala

කාමර: 7, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 19
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - House for Rent in Polhena Habaraduwa
House for Rent in Polhena Habaraduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

දින 29
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Gardens Hotel in Hikkaduwa
Gardens Hotel in Hikkaduwa

කාමර: 7, නානකාමර: 7

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday House In Galle City
Holiday House In Galle City

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday Bunglow For Rent In Galle.
Holiday Bunglow For Rent In Galle.

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 36
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Sirimal Home Rest-Rooms in Galle
Sirimal Home Rest-Rooms in Galle

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 39
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Bungalow in Galle
Bungalow in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 40
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Stay in Galle
Stay in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 40
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Double Room - Galle
Double Room - Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,250 රාත්‍රියකට

දින 45
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Stay in Villa Unawatuna Galle.
Stay in Villa Unawatuna Galle.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 49
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - VILLA 96 BOUTIQUE HOTEL AMBALANGODA
VILLA 96 BOUTIQUE HOTEL AMBALANGODA

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 51
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa45(Private Villa)Balapitiya
Villa45(Private Villa)Balapitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

දින 52
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - The Villa “ Gamini” Rent in Hikkaduwa
The Villa “ Gamini” Rent in Hikkaduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 56
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Comfortable room for rent galle
Comfortable room for rent galle

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!