වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - kobelco sk60 mark 05
kobelco sk60 mark 05

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - PC 60-7
PC 60-7

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 890,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - kobelco sk60 mark 05
kobelco sk60 mark 05

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Timber Jack Machine 1980
Timber Jack Machine 1980

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - ISUZU IHI 35GX
ISUZU IHI 35GX

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - MF 240 Tractor
MF 240 Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Furukawa Wheel Loader
Furukawa Wheel Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - PC 60-7
PC 60-7

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Cat E70 B
Cat E70 B

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Toyota Hino Boom
Toyota Hino Boom

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,575,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kobelco 100 Excavator
Kobelco 100 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kubotr excavater
Kubotr excavater

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Fork Lift (2.5 Ton)
Fork Lift (2.5 Ton)

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 235,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson 240 Tractor
Massey Ferguson 240 Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - J C B
J C B

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator
Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson 240D Tractor
Massey Ferguson 240D Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Pc 35 Excavator
Pc 35 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB 3cx
JCB 3cx

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,100,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Bulldozer
Bulldozer

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,900,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Fork Lift
Fork Lift

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu Roller
Komatsu Roller

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 695,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar Excavator
Yanmar Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Skid Loader
Skid Loader

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 925,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator
Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator
Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,825,000

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!