වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - CATERPILLAR 914G
CATERPILLAR 914G

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - CATERPILLAR 914G
CATERPILLAR 914G

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,200,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB 3CX Manual
JCB 3CX Manual

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,750,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar 25 Excavator
Yanmar 25 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Mahindra tractor
Mahindra tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Tractor
Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 280,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB ZA 2001
JCB ZA 2001

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson 240
Massey Ferguson 240

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - D6 - D Dozer
D6 - D Dozer

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator
Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar 37_6 Excavator
Yanmar 37_6 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 825,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kobelco sk100 mark5
Kobelco sk100 mark5

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - DX45 M- Dozer
DX45 M- Dozer

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kubota Excavator
Kubota Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu Excavator 30-7
Komatsu Excavator 30-7

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu PC -30 - 5 Excavator
Komatsu PC -30 - 5 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu PC 30 MRx-1
Komatsu PC 30 MRx-1

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - KOMATSU PC 20-5
KOMATSU PC 20-5

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator
Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu PC 20 - 6
Komatsu PC 20 - 6

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Tractor
Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 54
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar YB 351
Yanmar YB 351

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 55
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar B-27
Yanmar B-27

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

දින 56
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kobelco SK045 excavator
Kobelco SK045 excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 57
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator (Yanmar YB 1200)
Excavator (Yanmar YB 1200)

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 480,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!