වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - NISSAN FORK LIFT
NISSAN FORK LIFT

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Backhoe Loader
JCB Backhoe Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - NISSAN FORK LIFT
NISSAN FORK LIFT

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - TOYOTA FORK LIFT
TOYOTA FORK LIFT

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Jcb 12
Jcb 12

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,350,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator Cat 312
Excavator Cat 312

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,675,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator 30
Excavator 30

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,095,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - YANMAR B27
YANMAR B27

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Comadzu PC30
Comadzu PC30

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - MF 240 Tractor & Trailer
MF 240 Tractor & Trailer

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,550,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar TB035
Yanmar TB035

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,125,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB PC 8 Backhoe Loader
JCB PC 8 Backhoe Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,100,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - MITSUBISHI D1650 Tractor
MITSUBISHI D1650 Tractor

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Backhoe Loader
JCB Backhoe Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Forklift
Forklift

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 210,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Yanmar 40_6 turbo excavator
Yanmar 40_6 turbo excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 695,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu pc 20-6
Komatsu pc 20-6

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - HITACHI SOTLI Y EXCAVATOR
HITACHI SOTLI Y EXCAVATOR

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Backhoe Loader
JCB Backhoe Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - FARMTRAC
FARMTRAC

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 250,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kubota 35
Kubota 35

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,295,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Isuzu ELF NPR 75 Original Boom Truck
Isuzu ELF NPR 75 Original Boom Truck

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,600,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB P12 Backhoe
JCB P12 Backhoe

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,550,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Toyota Fork Lift
Toyota Fork Lift

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kobelco Mark 5 Excavator
Kobelco Mark 5 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,300,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Loader
JCB Loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,100,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Mitsubishi MMB 35
Mitsubishi MMB 35

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!