වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 2Ton Vibrate Roller
2Ton Vibrate Roller

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 695,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator SK 45 Kobelco
Excavator SK 45 Kobelco

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,425,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Comotso PC 120 - 5
Comotso PC 120 - 5

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Fork lift
Fork lift

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Loader
Loader

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Skid Loader (Bobcat)
Skid Loader (Bobcat)

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 30 Excavator
30 Excavator

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 1 Ton Roller
1 Ton Roller

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 495,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 2Ton Vibrate Roller
2Ton Vibrate Roller

සාමාජිකයාගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 695,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB 3CX backhoe loader
JCB 3CX backhoe loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB 3cx
JCB 3cx

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Excavator 312B CAT
Excavator 312B CAT

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,700,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - 428 D Caterpillar backhoe loader
428 D Caterpillar backhoe loader

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,850,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Loader Reg- 2003
JCB Loader Reg- 2003

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,400,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Pc 35 Excavator
Pc 35 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Power Ship
JCB Power Ship

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,975,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu PC-30-6
Komatsu PC-30-6

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu PC 120/5 Excavator
Komatsu PC 120/5 Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,975,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu pc/6E Excavator
Komatsu pc/6E Excavator

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,375,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - JCB Project 12 For Sale In Galle
JCB Project 12 For Sale In Galle

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,150,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Komatsu PC 70
Komatsu PC 70

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 530,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Isuzu BOOMTRUCK 2008
Isuzu BOOMTRUCK 2008

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,500,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගාල්ල - Kubota RT 140
Kubota RT 140

ගාල්ල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 400,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!