දැන්විම් 204 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Urgent Assignment
Urgent Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6h-11g^🍏
MATHS class- Home Visit -Grade 6h-11g^🍏

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS class- Home Visit -Grade 6h-11g^🍏
MATHS class- Home Visit -Grade 6h-11g^🍏

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment-PAL Writing Service
Assignment-PAL Writing Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,250

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L
Cambridge/Edexcel classes-O/L and A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS FOR Maldivians 4- O/L
MATHS FOR Maldivians 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENGLISH spoken & grammar 1-5
ENGLISH spoken & grammar 1-5

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4 - O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 4 - O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 1
පෙළ පොත්-කොළඹ - IELTSGuide
IELTSGuide

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 1
Home-visiting: Math & English O/Ls

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ALL SUBJECTS
ALL SUBJECTS

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 300

දින 2
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel and Cambridge textbooks
Edexcel and Cambridge textbooks

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths Mathematics Tuition visiting Homes
Maths Mathematics Tuition visiting Homes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS for MALDIVIANS 3- O/L
MATHS for MALDIVIANS 3- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 3 - O/L, AS & A/L
MATHS HOME VISIT 3 - O/L, AS & A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - High Quality MBA Assignments
High Quality MBA Assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,340

දින 2
GCSE Chemistry and Science classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)
Statistics/(S1,S2), Mechanics(M1/M2)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^
MATHS - iCT Home Visit Grade-6-13 🍊g^

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Custom Assignment Writing
Custom Assignment Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,400

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)
Further Pure Maths (Cambridge/Edexcel)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - English language
English language

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 6,000

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - Chemistry past papers
Chemistry past papers

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 1,350

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics/Mechanics(London A/L)
Mathematics/Mechanics(London A/L)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L
MATHS HOME VISIT 3- O/L, A/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Grandma's House Montessori
Grandma's House Montessori

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 100

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!