දැන්විම් 161 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing assignment model answers
Marketing assignment model answers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Writing of Assignments/Dissertations
Writing of Assignments/Dissertations

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,199

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 770

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Leadership model answers
Leadership model answers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mechanics(M1/M2/M3)
Mechanics(M1/M2/M3)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Holy Quran Recitation & Tamil (second Language) Classes
Holy Quran Recitation & Tamil (second Language) Classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - A/L Physics & Combined Mathematics
A/L Physics & Combined Mathematics

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 2
Cambridge past papers

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 650

දින 3
පෙළ පොත්-කොළඹ - Used Text Books.
Used Text Books.

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Human Biology-London O/L
Human Biology-London O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research dissertation models
Research dissertation models

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing assignment model answers
Marketing assignment model answers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Research Method Assignments
Research Method Assignments

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 3
පෙළ පොත්-කොළඹ - French book
French book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics(IGCSE/IAL)-Cambridge/Edexcel
Physics(IGCSE/IAL)-Cambridge/Edexcel

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
පෙළ පොත්-කොළඹ - Fast Forward class 5
Fast Forward class 5

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 500

දින 4
උසස් අධ්‍යාපනය-කොළඹ - Master of Business Administration
Master of Business Administration

කොළඹ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 5,000

දින 4
English Language A Student book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Cambridge/ Edexcel Accounting
Cambridge/ Edexcel Accounting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - SLIM Assignments writing
SLIM Assignments writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,750

දින 5
පෙළ පොත්-කොළඹ - A2 Edexcel Past Paper Book
A2 Edexcel Past Paper Book

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 6
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel Past Paper Books
Edexcel Past Paper Books

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 6
පෙළ පොත්-කොළඹ - Edexcel Alevel Past Paper
Edexcel Alevel Past Paper

කොළඹ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 6
English Class

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME VISIT 4- O/L
MATHS HOME VISIT 4- O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
HR Model answers

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!