දැන්විම් 166 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි අධ්‍යාපනය

වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Urgent Assignment
Urgent Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Mathematics specialist tutor visiting
Mathematics specialist tutor visiting

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - ENGLISH (ELOCUTION) & LITERATURE CLASSES
ENGLISH (ELOCUTION) & LITERATURE CLASSES

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Special Spoken English
Special Spoken English

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Japanese Language classes
Japanese Language classes

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 18,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writers (HND/BSc/MSc & MBA
Assignment Writers (HND/BSc/MSc & MBA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 2
Maths Tution for O/L girls

කොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 600

දින 2
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Spoken English Individuals or Group
Spoken English Individuals or Group

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 3
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writing
Assignment Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 990

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - HOME VISIT MATHS 4 - O/L
HOME VISIT MATHS 4 - O/L

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - HomeVisits Spoken English for Adults
HomeVisits Spoken English for Adults

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 4
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Develop your spoken English via Skype
Develop your spoken English via Skype

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment
Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 770

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Maths paper classes (IGCSE)
Maths paper classes (IGCSE)

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Physics/Chemistry/Maths paper classes
Physics/Chemistry/Maths paper classes

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Biology (Edexcel/Cambridge) - IGCSE/ IAL
Biology (Edexcel/Cambridge) - IGCSE/ IAL

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment PAL
Assignment PAL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Marketing Assignment Writing
Marketing Assignment Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,800

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - Edexcel MATHS C1,C2,M1,S1 HOME VISIT
Edexcel MATHS C1,C2,M1,S1 HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Undertake Any IT Project Assignment
Undertake Any IT Project Assignment

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses
C12/C34/FP1-3 Revision,Crash courses

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS 6,7,8,9,10,O/L HOME VISIT
MATHS 6,7,8,9,10,O/L HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - MBA Dissertation Writing
MBA Dissertation Writing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,250

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS HOME tuition 4- 11
MATHS HOME tuition 4- 11

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS TUITION 4 -O/L HOME VISIT
MATHS TUITION 4 -O/L HOME VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 10
අමතර ඉගැන්වීම-කොළඹ - MATHS at HOME 4- A/L Visit
MATHS at HOME 4- A/L Visit

සාමාජිකයාකොළඹ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 10
වෙනත් අධ්‍යාපනික-කොළඹ - Assignment Writing Service
Assignment Writing Service

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!