මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කොළඹ 6 හිදී උසස් අධ්‍යාපන සහය හා පාඨමාලා

දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි