දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 14,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Titanium Cut Cement
Titanium Cut Cement

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Curtains & Curtain Poles
Curtains & Curtain Poles

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 250

පැය 5
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Balcony Raillings
Balcony Raillings

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 3,000

දින 3
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Stair cases / Hand Railing
Stair cases / Hand Railing

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 2,400

දින 7
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 14,750

දින 7
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - House Construction | නිවාස ඉදිකිරිම
දින 12
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - නිවාස, ගොඩනැගිලි වයරින් කිරීම.
දින 20
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Titanium Cut Cement
Titanium Cut Cement

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 200

දින 24
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - STEEL BUILDING AND HOME CONSTRUCTION
STEEL BUILDING AND HOME CONSTRUCTION

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 24
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CR HIKVISION CCTV SECURITY SOLUTION
CR HIKVISION CCTV SECURITY SOLUTION

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 45,000

දින 29
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Tile works
Tile works

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

දින 29
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV INDOOR 2MP CAMERA
CCTV INDOOR 2MP CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 3,700

දින 39
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Landscaping
Landscaping

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 50
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - DVR UNIT ( 04/08/16 CH)- HIKVISION
DVR UNIT ( 04/08/16 CH)- HIKVISION

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 12,000

දින 54
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-16 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 150,000

දින 54
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA 2MP-08 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 75,000

දින 54
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV (4CH KIT-1MP HIKVISION) install
CCTV (4CH KIT-1MP HIKVISION) install

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 25,000

දින 54
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - Digitally printed sticker flex signs
Digitally printed sticker flex signs

කොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 5,000

දින 55
වෙළඳ සේවා-කොළඹ - CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)
CCTV CAMERA-2MP 04 CAMERAS(HIKVISION)

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙළඳ සේවා

රු 50,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!