දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2001
Mazda bongo 2001

194,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH Head Lamp 2015/2018
KDH Head Lamp 2015/2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 17,500

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH Head Lamp 2010/2013
KDH Head Lamp 2010/2013

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH TAIL LAMP 2015/2018
KDH TAIL LAMP 2015/2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Allion 240 2005
Toyota Allion 240 2005

110,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,300,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Montero 3rd mirrors
Montero 3rd mirrors

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 17,750

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH head lamp 2015/2018
KDH head lamp 2015/2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Japan Alto spoiler
Japan Alto spoiler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 3
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Hiace Van Hi roof 1987
Toyota Hiace Van Hi roof 1987

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 750,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

15,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota dolfin super gl 1998
Toyota dolfin super gl 1998

461,600 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,900,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR27 1991
Toyota Townace CR27 1991

233,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,975,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda Lion face budd 2006
Mazda Lion face budd 2006

230,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 5
බෝට්ටු-කුරුණෑගල - PRIUS BODY KIT 4pcs
PRIUS BODY KIT 4pcs

කුරුණෑගල, බෝට්ටු

රු 47,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH HIROOF sell 2015/2018
KDH HIROOF sell 2015/2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH sell 2015/2018
KDH sell 2015/2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

17,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Perodua Viva Elite 2010
Perodua Viva Elite 2010

74,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,915,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan cutglass visor
Caravan cutglass visor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,250

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan door visor
Caravan door visor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan piller cover
Caravan piller cover

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR27 1989
Toyota Townace CR27 1989

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,775,000

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan
Caravan

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 30,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Van Seat Set
Van Seat Set

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - PRIUS / AQUA Spoiler
PRIUS / AQUA Spoiler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,500

දින 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH Side Mirrors
KDH Side Mirrors

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!