දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphine 1999
Toyota Dolphine 1999

320,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan vanette 2007
Nissan vanette 2007

118,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 125 2006
Bajaj Discover 125 2006

95,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

15,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - CHR WELCOME LIGHT
CHR WELCOME LIGHT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1997
Nissan Caravan 1997

225,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,325,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Furukrwa FL60A Loader
Furukrwa FL60A Loader

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan GLL 1999
Nissan Caravan GLL 1999

275,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,150,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Tata Cummins Lorry 2012
Tata Cummins Lorry 2012

50,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2007
Mazda bongo 2007

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,475,000

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Wagon R FZ 2014
Suzuki Wagon R FZ 2014

48,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,550,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Dolphin 1990
Toyota Dolphin 1990

525,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,600,000

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Sunny FB 14 1998
Nissan Sunny FB 14 1998

197,300 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,825,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - CHR BODY KIT
CHR BODY KIT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 120,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH FULL BODY KIT
KDH FULL BODY KIT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 47,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Wagon R Spoiler 2018
Wagon R Spoiler 2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

දින 8
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Corolla 1996
Toyota Corolla 1996

173,900 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,850,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

32,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - WAGON R SIDE MIRROR COVER
WAGON R SIDE MIRROR COVER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,750

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CM Custom 125 2010
Honda CM Custom 125 2010

50,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 11
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Mitsubishi BeBy Rosa 1994
Mitsubishi BeBy Rosa 1994

58,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,500,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - BRAKE LIGHT 2015
BRAKE LIGHT 2015

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - FACE CHANGE 2007 / 2017
FACE CHANGE 2007 / 2017

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 140,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH HEAD LIGHT ( JAPAN )2012
KDH HEAD LIGHT ( JAPAN )2012

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 12
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH FRONT BAFFER FULL KIT( JAPAN )
KDH FRONT BAFFER FULL KIT( JAPAN )

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 40,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!