දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි වාහන

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Revo/Roco over fender
Revo/Roco over fender

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero heero punch 2011
Hero heero punch 2011

9,600 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mahindra MAXXIMO PLUS 2013
Mahindra MAXXIMO PLUS 2013

66,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 795,000

දින 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Honda Freed Gp3 (Spike) 2015
Honda Freed Gp3 (Spike) 2015

70,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,975,000

දින 1
පාපැදි-කුරුණෑගල - Raleigh Raceing Bicycle
Raleigh Raceing Bicycle

කුරුණෑගල, පාපැදි

රු 30,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - JAC Lorry 14 2012
JAC Lorry 14 2012

80,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,600,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan Van 1994
Nissan Caravan Van 1994

378,084 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,750,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Townace CR 26 Van 1987
Toyota Townace CR 26 Van 1987

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,175,000

දින 5
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Super Saloon Splend 1997
Nissan Super Saloon Splend 1997

123,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,775,000

දින 5
පාපැදි-කුරුණෑගල - Racing Bicycle
Racing Bicycle

කුරුණෑගල, පාපැදි

රු 22,000

දින 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH 2006/2018 spoiler
KDH 2006/2018 spoiler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH 2006/2018 body kit
KDH 2006/2018 body kit

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 6
පාපැදි-කුරුණෑගල - Raleigh Racing Bicycle
Raleigh Racing Bicycle

කුරුණෑගල, පාපැදි

රු 30,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Premio G superior sell
Premio G superior sell

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 10,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Dolphin Spoiler
Dolphin Spoiler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kdh Door Reling
Kdh Door Reling

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KR42 HEAD lamp
KR42 HEAD lamp

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,500

දින 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Land Cruiser Prado pradoo 2003
Toyota Land Cruiser Prado pradoo 2003

130,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 7,800,000

දින 6
පාපැදි-කුරුණෑගල - Japan 18 Speed
Japan 18 Speed

කුරුණෑගල, පාපැදි

රු 18,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kdh Hiroof Sell 2015 2018
Kdh Hiroof Sell 2015 2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,500

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH 2018 sell bumper Fog lamp body kit
KDH 2018 sell bumper Fog lamp body kit

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 13,500

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Isuzu Elf Lorry 14.5 1987
Isuzu Elf Lorry 14.5 1987

150,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,550,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH RIGHT DOOR
KDH RIGHT DOOR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 20,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - NISSAN ATLES SID DOOR ( 2012 )
NISSAN ATLES SID DOOR ( 2012 )

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 45,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 125 2016
Bajaj Discover 125 2016

59,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,499

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!