දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි වාහන

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 2001
Nissan Caravan 2001

380,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2001
Mazda bongo 2001

194,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Backoe Machine
Backoe Machine

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,325,000

පැය 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Mazda bongo 2007
Mazda bongo 2007

140,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,525,000

දින 1
පාපැදි-කුරුණෑගල - Push bicycle
Push bicycle

කුරුණෑගල, පාපැදි

රු 25,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kdh Teak set hiroop
Kdh Teak set hiroop

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,000

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH dvd panel
KDH dvd panel

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Bongo vanet door light
Bongo vanet door light

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

දින 2
පාපැදි-කුරුණෑගල - push cycle
push cycle

කුරුණෑගල, පාපැදි

රු 12,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-කුරුණෑගල - Kobelco 70 Excavator
Kobelco 70 Excavator

කුරුණෑගල, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 3
Dimo Tata Batta

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

දින 4
ඇට්ලස්

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Japan Alto spoiler
Japan Alto spoiler

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH Head Lamp 2015 Japan
KDH Head Lamp 2015 Japan

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kdh Hiroof Sell 2015/2018
Kdh Hiroof Sell 2015/2018

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,500

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Caravan 1999
Nissan Caravan 1999

270,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,950,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Toyota Shall 1988
Toyota Shall 1988

200,000 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 575,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH bonet
KDH bonet

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH Fronr door
KDH Fronr door

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 25,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH fog Lamp DLR 2015
KDH fog Lamp DLR 2015

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 15,500

දින 10
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Kdh Tail Lamp 2015 1pcs
Kdh Tail Lamp 2015 1pcs

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 7,500

දින 10
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කුරුණෑගල - Nissan Vanette Bongo Model 1994
Nissan Vanette Bongo Model 1994

228,679 km

කුරුණෑගල, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,000,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - KDH 2006 body kit
KDH 2006 body kit

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 6,500

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - PRIUS BODY KIT 4pcs
PRIUS BODY KIT 4pcs

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 48,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan piller cover
Caravan piller cover

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan cutglass visor
Caravan cutglass visor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 2,250

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කුරුණෑගල - Caravan door visor
Caravan door visor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!