මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

Apple MacBook පරිගණක, ටැබ්ලට් විකිණීමට අවිස්සාවේල්ල

දැන්විම් 1 න් 1-1 දක්වා පෙන්නුම් කරයි