Listen better. Plan better. Build better

அனைத்து விளம்பரங்களும் UDAGEDARA Design & Construction இடமிருந்து (20 இல் 1-20)

வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - House for Sale in Panadura

House for Sale in Panadura

படுக்கை: 4, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 16,500,000

26 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - Luxury House for Sale - Bandaragama

Luxury House for Sale - Bandaragama

படுக்கை: 4, குளியல்: 3

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 37,500,000

26 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - House For Sale - Bandaragama

House For Sale - Bandaragama

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 5,000,000

28 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - වාද්දුවට ආසන්නයෙන් අගනා නිවසක්

වාද්දුවට ආසන්නයෙන් අගනා නිවසක්

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 7,200,000

29 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - ගාලු පාරට කිලෝමීටර 1ක් දුරින් ගෙයක් කලුතර

ගාලු පාරට කිලෝමීටර 1ක් දුරින් ගෙයක් කලුතර

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 9,500,000

33 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - පානදුර කිරිබේරියෙන් නිවසක්

පානදුර කිරිබේරියෙන් නිවසක්

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 9,500,000

33 நாட்கள்
நிலம்-களுத்துறை - රබර් සහ කුරුදු සහිත අගනා ඉඩමක් කලුතර

රබර් සහ කුරුදු සහිත අගනා ඉඩමක් කලුතර

5.5 ஏக்கர்

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, நிலம்

ரூ 17,000,000 மொத்த

33 நாட்கள்
நிலம்-களுத்துறை - Land for sale කලුතරින්

Land for sale කලුතරින්

15.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, நிலம்

ரூ 300,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

33 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - නිවසක් පැල්පොල

නිවසක් පැල්පොල

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 4,500,000

33 நாட்கள்
நிலம்-களுத்துறை - Land for Sale කලුතර

Land for Sale කලුතර

50.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, நிலம்

ரூ 5,000,000 மொத்த

33 நாட்கள்
வணிக பண்புகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - අඩක් නිම කරන ලද හෝටකයක් කලුතර

අඩක් නිම කරන ලද හෝටකයක් කලුතර

2,000 சதுர அடி

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வணிக பண்புகள் விற்பனைக்கு

ரூ 22,000,000

33 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - Wadduwa house for sale

Wadduwa house for sale

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 6,800,000

33 நாட்கள்
நிலம்-களுத்துறை - වාද්දුව මොරොන්තුඩුවෙන් ඉඩමක්

වාද්දුව මොරොන්තුඩුවෙන් ඉඩමක්

35.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, நிலம்

ரூ 3,000,000 மொத்த

33 நாட்கள்
நிலம்-களுத்துறை - මොරොන්තුඩුව නාන්දුවෙන් අගනා ඉඩමක්

මොරොන්තුඩුව නාන්දුවෙන් අගනා ඉඩමක්

40.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, நிலம்

ரூ 150,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

33 நாட்கள்
நிலம்-களுத்துறை - මොරොන්තුඩුවෙන් අගනා ඉඩමක්

මොරොන්තුඩුවෙන් අගනා ඉඩමක්

34.0 பேர்ச்

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, நிலம்

ரூ 215,000 பெர்ச் ஒன்றுக்கு

33 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - මොරොන්තුඩුවෙන් 40p සමග නිවසක් වාද්දුව

මොරොන්තුඩුවෙන් 40p සමග නිවසක් වාද්දුව

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 6,000,000

33 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - House for sale in Bandaragama

House for sale in Bandaragama

படுக்கை: 2, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 10,900,000

36 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - අදිවේගී පිවිසුමට අතේ දුරින් නිවසක් බන්ඩාරගම

අදිවේගී පිවිසුමට අතේ දුරින් නිවසක් බන්ඩාරගම

படுக்கை: 3, குளியல்: 2

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 15,800,000

36 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - තල්පිටියෙන් ගාලු පාරට පයින් යන දුරින් අගනා නිවසක්

තල්පිටියෙන් ගාලු පාරට පයින් යන දුරින් අගනා නිවසක්

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 7,800,000

54 நாட்கள்
வீடுகள் விற்பனைக்கு-களுத்துறை - ගාලු පාරට පයින් යන දුරින් නිවසක් විකිනීමට

ගාලු පාරට පයින් යන දුරින් නිවසක් විකිනීමට

படுக்கை: 3, குளியல்: 1

அங்கத்துவம்

களுத்துறை, வீடுகள் விற்பனைக்கு

ரூ 8,800,000

57 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

தற்பொழுது மூடியுள்ளது
நாளை திறந்திருக்கும்:  8:00 முற்பகல் –  5:00 பிற்பகல்

No.220/31, Nilupul Uyana, Temple Road, Kudagonadhuwa,Motonthuduwa,Wadduwa

வரைபடத்தில் காண்க
0779731XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0779731649
மின்னஞ்சல்