திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
8:30 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்
செ:
8:30 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்
பு:
8:30 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்
வி:
8:30 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்
வெ:
8:30 முற்பகல் – 4:00 பிற்பகல்
சனி:
8:30 முற்பகல் –12:00 பிற்பகல்
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

No:124, Pollaththapitiya , Dambulla Road, Kurunegala .

விளக்கம்

We are one of the recruitment companies in Sri Lanka to be directly affiliated to a large professional organisation. This gives access to a wide network of professionals with international experience and professional qualifications. We focus on each client's specific requirements and customize our search strategy accordingly. We aim to provide our client the best available candidates in the market. We will understand your organization’s recruitment needs and challenges to provide you with customized recommendations and accurate and realistic information which can be achieved by us to assist you with the recruitment process.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://ikman.lk/