திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
செ:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
பு:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
வி:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
வெ:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
சனி:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்
ஞா:
12:00 முற்பகல் –11:59 பிற்பகல்

முகவரி

No 64 Stace Road Orugodawatta,Grandpass

விளக்கம்

Our brands and products are of genuine quality and the services that we provide are of a premium touch. We understand the requirements of the customers and provide the best according to their respective needs. Our customers are youthful, fashionable and passionate about technology, and as a result we sell only the latest and greatest products across all major brands.

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

https://ikman.lk/