Driving to the Future

அனைத்து விளம்பரங்களும் Motor Pro இடமிருந்து (3 இல் 1-3)

கார்கள்-கொழும்பு - Toyota IST FL 1500CC 2007

Toyota IST FL 1500CC 2007

113,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 3,825,000

கார்கள்-கொழும்பு - Toyota Allion G GRADE 1500CC 2008

Toyota Allion G GRADE 1500CC 2008

108,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 5,875,000

2 நாட்கள்
கார்கள்-கொழும்பு - Mitsubishi Outlander FULLY LOADED 2015

Mitsubishi Outlander FULLY LOADED 2015

67,000 km

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, கார்கள்

ரூ 9,850,000

2 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் –  6:00 பிற்பகல்

No:563,Havelock Road, Pamankada Colombo 06.

மின்னஞ்சல்