திறந்திருக்கும் நேரம்

தி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
செ:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
பு:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வி:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
வெ:
9:00 முற்பகல் – 5:00 பிற்பகல்
சனி:
மூடப்பட்டுள்ளது
ஞா:
மூடப்பட்டுள்ளது

முகவரி

525, Union Place, Colombo 02

விளக்கம்

ikman.lk is currently the largest local website in the country and has already established itself as a famous brand across the island. ikman.lk consists of a team of super performers who work day and night, dedicating themselves to delivering a great service. The morale of the ikman.lk team gets boosted every single day through stories about how we have helped someone to sell their item and get a little bit of extra cash, or find a bargain on a new car for their family. We really feel that we are making a difference in people’s lives. We are located in the heart of Colombo with a State-of-The-Art office providing a highly conducive working environment ensuring equal opportunity to all 300+ super stars who are employed with us. Join us to build your career!

எமது இனையதளத்தினை பார்வையிடவும்

http://ikman.lk/jobs