Best Products for You

அனைத்து விளம்பரங்களும் Bizz Tech International இடமிருந்து (22 இல் 1-22)

சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - KN 95 MASK

KN 95 MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 24

சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - Ear Loop for Face Mask

Ear Loop for Face Mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 1,400

1 நாள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - kn 95

kn 95

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 24

1 நாள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - 3ply Face Mask

3ply Face Mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 8

1 நாள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - 3ply Surgicle Mask

3ply Surgicle Mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 8

3 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - 3ply surgicle mask

3ply surgicle mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

7 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - Face Mask Fabric

Face Mask Fabric

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 1,400

7 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - FACE MASK -3PLY SURGICLE

FACE MASK -3PLY SURGICLE

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

11 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - KN 95 MASK

KN 95 MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 25

11 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - 3ply Surgicle Face Mask

3ply Surgicle Face Mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

16 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - SURGICLE MASK

SURGICLE MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

30 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - kN 95 MASK

kN 95 MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 24

30 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - 3ply Surgicle Mask

3ply Surgicle Mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

37 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - KN 95 MASK

KN 95 MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 24

39 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - FACE MASK -KN 95 Black

FACE MASK -KN 95 Black

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 32

39 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - Face Mask-surgicle 3ply

Face Mask-surgicle 3ply

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

41 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - KN 95 FACE MASK

KN 95 FACE MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 24

41 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - KN 95 FACE MASK

KN 95 FACE MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 23

43 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - KN 95 FACE MASK

KN 95 FACE MASK

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 23

44 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - 3 ply surgical face mask

3 ply surgical face mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 9

45 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - Face Mask-3ply surgical

Face Mask-3ply surgical

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 8

52 நாட்கள்
சுகாதார பராமரிப்பு-கொழும்பு - Face Mask-3ply surgical Mask

Face Mask-3ply surgical Mask

அங்கத்துவம்

கொழும்பு, சுகாதார பராமரிப்பு

ரூ 8

57 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

நவம்பர் 2020 முதல் உறுப்பினர்

இப்பொழுது திறந்திருக்கிறது
இன்று திறந்திருக்கும்:  8:30 முற்பகல் – 10:30 பிற்பகல்

No 65,Manathunga Mawatha,Homagama

0770708XXXதொலைப்பேசி இலக்கத்தை பார்க்க அழுத்தவும்
  • 0770708751
மின்னஞ்சல்