காட்டும் 1-25 of 47 விளம்பரங்கள்

வத்தளை உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Folding Machine Shoei
Folding Machine Shoei

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,400,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar heating
Solar heating

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 49,999

1 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Folding Machine Shoei
Folding Machine Shoei

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,400,000

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Book Three knife trimmer
Book Three knife trimmer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,250,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Book stiching machine
Book stiching machine

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 600,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Paper cutter 141/2 " German
Paper cutter 141/2 " German

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 275,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Book sewing machine
Book sewing machine

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,500,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Gto-46
Gto-46

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,700,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Paper cutter 32"
Paper cutter 32"

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 800,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Folding machine kord size
Folding machine kord size

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,300,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Polor paper Cutter 36 "Emc
Polor paper Cutter 36 "Emc

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,100,000

3 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Ijima Bf-1030p flate bed die cutting
Ijima Bf-1030p flate bed die cutting

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 10,000,000

3 நாள்
Heidelberg SBG Cylinder

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

4 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 12KW SOLAR SYSTEM (1100-1400 UNITS)
12KW SOLAR SYSTEM (1100-1400 UNITS)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,750,000

7 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Silica Gel
Silica Gel

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 4

8 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Automatic Fill & Sachet Packing Machine
Automatic Fill & Sachet Packing Machine

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 985,000

10 நாள்
மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை-கம்பஹா - Dunnage Air Bags For Exports
Dunnage Air Bags For Exports

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மூலப்பொருட்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனை

ரூ 1,550

10 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar Off-Grid System for Security Post
Solar Off-Grid System for Security Post

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 18,000

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Hotel equipments
Hotel equipments

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 340,500

10 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Automatic Fill & Sachet Packing Machine
Automatic Fill & Sachet Packing Machine

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 850,800

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 2KW SOLAR SYSTEM (200 - 240 UNITS)
2KW SOLAR SYSTEM (200 - 240 UNITS)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 485,000

11 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Automatic Fill & Sachet Packing Machine
Automatic Fill & Sachet Packing Machine

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 485,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 10KW SOLAR SYSTEM (1000-1200 UNITS)
10KW SOLAR SYSTEM (1000-1200 UNITS)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,675,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 8KW SOLAR SYSTEM (700-900 UNITS)
8KW SOLAR SYSTEM (700-900 UNITS)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,375,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 5KW SOLAR SYSTEM (500-600 UNITS)
5KW SOLAR SYSTEM (500-600 UNITS)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 985,000

11 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 3KW SOLAR SYSTEM (300-360 UNITS)
3KW SOLAR SYSTEM (300-360 UNITS)

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 685,000

12 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்