காட்டும் 1-20 of 20 விளம்பரங்கள்

வாதுவ உள் கணினி துணைக் கருவிகள்

கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/ Cashier Billing System Budget Package 2
Pos System/ Cashier Billing System Budget Package 2

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 285,000

கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Rtpos Receipt Thermal Printer
Rtpos Receipt Thermal Printer

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 22,500

3 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Original Toshiba battery - ( New )
Original Toshiba battery - ( New )

களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 500

11 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Laptop Charger
Laptop Charger

களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 250

11 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - UPS - ( 3 Pcs )
UPS - ( 3 Pcs )

களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 2,300

11 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - i5 3rd Gen Pro
i5 3rd Gen Pro

களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 9,000

25 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos/cashier/bill System
Pos/cashier/bill System

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 285,000

43 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System Software With Branded Machine
Pos System Software With Branded Machine

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 285,000

43 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/cashier System//billing System (budget Package 1)
Pos System/cashier System//billing System (budget Package 1)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 270,000

43 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/ Cashier Billing System Budget Package 3
Pos System/ Cashier Billing System Budget Package 3

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 370,000

43 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/cashier System//billing System (budget Package 4)
Pos System/cashier System//billing System (budget Package 4)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 353,000

43 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - POS System/Cashier System//Billing System (Gold PACKAGE 2)
POS System/Cashier System//Billing System (Gold PACKAGE 2)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 780,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/ Cashier Billing System (silver Package 4)
Pos System/ Cashier Billing System (silver Package 4)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 575,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/cashier System//billing System (silverpackage 3)
Pos System/cashier System//billing System (silverpackage 3)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 541,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/cashier System//billing System (silver Package 2)
Pos System/cashier System//billing System (silver Package 2)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 470,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - POS System Cashier Billing (silver Package 1)
POS System Cashier Billing (silver Package 1)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 436,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/Cashier System//Billing System (Gold Package 3)
Pos System/Cashier System//Billing System (Gold Package 3)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 791,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Pos System/Cashier System/Billing System (Gold Package 1)
Pos System/Cashier System/Billing System (Gold Package 1)

அங்கத்துவம்களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 508,000

45 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - Kingston 8GB DDR4 Hyper KHX3200 Ram
Kingston 8GB DDR4 Hyper KHX3200 Ram

களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 10,500

46 நாட்கள்
கணினி துணைக் கருவிகள்-களுத்துறை - 16GB DDR4 2400 Ram
16GB DDR4 2400 Ram

களுத்துறை, கணினி துணைக் கருவிகள்

ரூ 14,750

49 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்