காட்டும் 1-10 of 10 விளம்பரங்கள்

இரத்தினபுரி உள் விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Combine Havester
Combine Havester

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 2,500,000

4 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Combin Havestar(Claas-30)
Combin Havestar(Claas-30)

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 4,000,000

12 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Combine Harvester
Combine Harvester

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,800,000

12 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - බිිංදුු ජල පද්ධතිය
බිිංදුු ජල පද්ධතිය

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 150,000

13 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Goyam Kapana Masima
Goyam Kapana Masima

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 125,000

22 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Sunami Machine
Sunami Machine

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 175,000

33 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - DN XIA SUPRE MESHIMA
DN XIA SUPRE MESHIMA

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 1,100,000

40 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Sunam Mashima
Sunam Mashima

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 200,000

41 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - CIC Sunami
CIC Sunami

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 220,000

43 நாள்
விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்-இரத்தினபுரி - Dansia Super Combine Harvester
Dansia Super Combine Harvester

இரத்தினபுரி, விவசாய சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள்

ரூ 500,000

45 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்