காட்டும் 1-25 of 25 விளம்பரங்கள்

ராஜகிரிய உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - CARTOON MASCOT COSTUMES
CARTOON MASCOT COSTUMES

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,500

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - PROJECTORS FOR RENT - FULL HD
PROJECTORS FOR RENT - FULL HD

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE
SOUND & LIGHT SYSTEMS FOR HIRE

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 7,000

9 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Cake Pieces
Wedding Cake Pieces

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 130

14 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - L.E.D STAR CURTAIN
L.E.D STAR CURTAIN

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

17 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - EVENT MANAGEMENT
EVENT MANAGEMENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

17 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - VIDEO WALL - HIGH QUALITY
VIDEO WALL - HIGH QUALITY

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

28 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - TV Rent for Exhibition and Events
TV Rent for Exhibition and Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,999

30 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Birthday Photography
Birthday Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

35 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event Photography
Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

35 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - ADVANCED WEDDING PHOTOGRAPHY
ADVANCED WEDDING PHOTOGRAPHY

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 40,000

42 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - DJ MUSIC FOR ALL OCCASIONS
DJ MUSIC FOR ALL OCCASIONS

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 12,000

42 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sofa Rent for Exhibition and Events
Sofa Rent for Exhibition and Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,999

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 60" TV Rent for Exhibition and Events
60" TV Rent for Exhibition and Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 5,999

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 50" TV Rent for Exhibition and Events
50" TV Rent for Exhibition and Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 4,599

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 42" TV Rent for Exhibition and Events
42" TV Rent for Exhibition and Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,999

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 40" LED TV rent for Events & Exhibitions
40" LED TV rent for Events & Exhibitions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 2,999

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 32" TV Rent for Exhibition and Events
32" TV Rent for Exhibition and Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,999

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Bar Stool Rent for Events & Exhibitions
Bar Stool Rent for Events & Exhibitions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 600

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Rent Full HD Projectors for Events
Rent Full HD Projectors for Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

44 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Portable AC Rent for Events
Portable AC Rent for Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

57 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Samsung 55" curved UHD 4K TV for Rent
Samsung 55" curved UHD 4K TV for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 9,000

58 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Portable HDMI Video Mixer for Rent
Portable HDMI Video Mixer for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

58 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - White Molded Evie Chairs for Rent
White Molded Evie Chairs for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 900

58 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Touch Screen Kiosk for Rent
Touch Screen Kiosk for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 15,000

58 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்