காட்டும் 1-25 of 45 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Country Chicks
Country Chicks

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 60

பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jace Cow
Jace Cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 145,000

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Sanan male Goat
Sanan male Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 38,500

1 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 125,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Milk cow
Milk cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 150,000

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Kalukum
Kalukum

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 550

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunaperi male goats
Jamunaperi male goats

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 60,000

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Milk Cow
Milk Cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 130,000

6 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 60

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - 4 Cows & 1 calf
4 Cows & 1 calf

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 500,000

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - cow 🐄
cow 🐄

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 130,000

10 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Farm Pigs
Farm Pigs

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 7,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Turkey(kalukum)
Turkey(kalukum)

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 600

12 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - දෙමුහුන් එලුවන්
දෙමුහුන් එලුවන්

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 35,000

15 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Cow...
Cow...

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 160,000

15 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 40,000

20 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 46,000

25 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Kiri Eladenak
Kiri Eladenak

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 145,000

25 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Milk cow
Milk cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 230,000

25 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - වැස්සියන්
වැස්සියන්

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 350,000

27 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Kiri gawayo
Kiri gawayo

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 550,000

28 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - කින්නියා වැස්සි සමග පැටියා
කින්නියා වැස්සි සමග පැටියා

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 200,000

29 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Cow....
Cow....

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 190,000

31 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Wasssa
Wasssa

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 180,000

31 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Hariyana Cows (Bulls)
Hariyana Cows (Bulls)

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 95,000

32 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்