காட்டும் 1-25 of 41 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் பண்ணை விலங்குகள்

பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - COUNTRY CHICK
COUNTRY CHICK

அங்கத்துவம்புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 80

முதல் விளம்பரம்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Three weeks old country chicks
Three weeks old country chicks

அங்கத்துவம்புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 175

2 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Two weeks old country chicks
Two weeks old country chicks

அங்கத்துவம்புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 150

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - ගම් කුකුල් පැටවු
ගම් කුකුල් පැටවු

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 100

3 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - එලුවන්
එලුවන්

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 22,000

4 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 70

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari female goat
Jamunapari female goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 45,000

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari goat
Jamunapari goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 50,000

5 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Goats
Goats

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 45,000

7 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - original jamunapari
original jamunapari

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 32,500

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jace cow
Jace cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 185,000

8 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Kinniya cow
Kinniya cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 140,000

9 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - COUNTRY CHICK
COUNTRY CHICK

அங்கத்துவம்புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 80

10 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari goat (ජමුනාපාරි එළු පැටව් )
Jamunapari goat (ජමුනාපාරි එළු පැටව් )

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 22,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Goats
Goats

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 55,000

11 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Sanan goat
Sanan goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 40,000

13 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jersi sahiwal
Jersi sahiwal

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 120,000

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Gamkukulu patau
Gamkukulu patau

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 140

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Quail Chicks
Quail Chicks

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 100

14 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 90,000

16 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Female kinniya cow
Female kinniya cow

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 230,000

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 75

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 115,000

17 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Cow...
Cow...

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 140,000

19 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 24,750

22 நாள்
பண்ணை விலங்குகள்-புத்தளம் - Farm pig
Farm pig

புத்தளம், பண்ணை விலங்குகள்

ரூ 6,000

23 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்