காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

புத்தளம் உள் பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Mango Plants(Food City Mango)
Mango Plants(Food City Mango)

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

முதல் விளம்பரம்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Pineapple Plants
Pineapple Plants

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Coconut Plants-3 Year
Coconut Plants-3 Year

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - FOXTAIL PLANTS FOR SALE
FOXTAIL PLANTS FOR SALE

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - සුදු පාට සහ දම් orchid මල්
සුදු පාට සහ දම් orchid මල්

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

6 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - මුගුණු වැන්න
මුගුණු වැන්න

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

11 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - දෙහි පැල
දෙහි පැල

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 50

17 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Anthurium
Anthurium

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Ground orchids
Ground orchids

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

21 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Orchid Plants, ඔර්කිඩ් පැළ
Orchid Plants, ඔර්කිඩ් පැළ

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

26 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Mango Plants(Food City Mango)
Mango Plants(Food City Mango)

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

30 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Orchids plants
Orchids plants

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 570

31 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Birdnest plant tree
Birdnest plant tree

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 12,500

32 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Palms tree
Palms tree

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 25,000

32 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Anthurium
Anthurium

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

36 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්
සරු සැර පොල් වගාවක් ඔබටත්

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 400

40 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - කෝලිකුට්ටු පැල
කෝලිකුට්ටු පැල

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 150

47 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - පොල් ගස්
පොල් ගස්

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 600

49 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර
නේත්‍ර පලම් පැල -අංග වීර

அங்கத்துவம்புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 250

49 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - NUGA PLANTS
NUGA PLANTS

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 2,500

51 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Coconut Palm Trees
Coconut Palm Trees

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

52 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Imported Orchid Plants
Imported Orchid Plants

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 140

54 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - Ground orchids
Ground orchids

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200

57 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-புத்தளம் - ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක
ඔකිඩි පැල සමග නෙටි හවුස් එක

புத்தளம், பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 60,000

59 நாள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்