காட்டும் 1-25 of 73 விளம்பரங்கள்

நுகேகொட உள் நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Multimedia Projector for Rent
Multimedia Projector for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

முதல் விளம்பரம்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Canon Lens EF Mount for RENT
Canon Lens EF Mount for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 1,500

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - 360 Camera Gopro Fusion for RENT
360 Camera Gopro Fusion for RENT

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,000

2 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Corporate Event Photography
Corporate Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,500

3 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Homemade cake & shorteats
Homemade cake & shorteats

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

4 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Kids Event Photography
Kids Event Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,500

5 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Product Photography Services
Product Photography Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,500

6 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Event photographers | Photography
Event photographers | Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,500

8 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Family & Kids Photography Services
Family & Kids Photography Services

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 3,500

10 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - CAMPING TENTS FOR RENT
CAMPING TENTS FOR RENT

கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 450

11 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Lighting - Hall
Wedding Lighting - Hall

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Pre Shoot
Wedding Pre Shoot

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Systems for Small Events
Sound Systems for Small Events

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - GOBO Lighting / Name Projection
GOBO Lighting / Name Projection

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED/ Tungsten Fairy Lights
LED/ Tungsten Fairy Lights

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound systems for Pirith Occasions
Sound systems for Pirith Occasions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,500

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Lighting - Setting the Mood
Wedding Lighting - Setting the Mood

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 10,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Up Lighting - Hall Color washing
LED Up Lighting - Hall Color washing

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - LED Backdrop - Star Cloths
LED Backdrop - Star Cloths

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Photography
Wedding Photography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Wedding Cinematography
Wedding Cinematography

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 25,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Sound Systems for Wedding Occasions
Sound Systems for Wedding Occasions

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 6,500

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Multimedia Systems
Multimedia Systems

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

ரூ 8,000

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Star Lights - Fairy
Star Lights - Fairy

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Lighting & Sounds for Rent
Lighting & Sounds for Rent

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்
நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்-கொழும்பு - Public Address System Installations
Public Address System Installations

அங்கத்துவம்கொழும்பு, நிகழ்வுகள் மற்றும் கேளிக்கைகள்

12 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்