காட்டும் 1-25 of 30 விளம்பரங்கள்

நீர் கொழும்பு உள் சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - CUMMINS GENERATOR
CUMMINS GENERATOR

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 800,000

18 நிமிடங்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - DORMAN GENERATOR
DORMAN GENERATOR

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 500,000

25 நிமிடங்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 97,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 166,000

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 82,500

1 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 132,500

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 61,000

5 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 5 Kva Narrator generator
5 Kva Narrator generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 80,000

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 25 kva Generator
25 kva Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 550,000

7 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Denyo Generator 110KVA
Denyo Generator 110KVA

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,900,000

9 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 125 kVA GENARATOR AIRMAN
125 kVA GENARATOR AIRMAN

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,850,000

10 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - 350 KVA Genarator
350 KVA Genarator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,800,000

10 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 66,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති
සූර්ය බලයෙන් උණු වතුර පද්ධති

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 104,000

12 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Airman SDG 13 10KVA Generator
Airman SDG 13 10KVA Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 690,000

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Airman 25KVA Generator
Airman 25KVA Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,125,000

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Airman 60KVA Used Generator
Airman 60KVA Used Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,575,000

39 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Solar Water Heaters
Solar Water Heaters

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 35,000

41 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Generator, Petrol, 2.5 KW
Generator, Petrol, 2.5 KW

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 40,000

41 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Diesel generator
Diesel generator

கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 150,000

46 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Airman 35KVA Used Generator
Airman 35KVA Used Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,075,000

48 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Australian OEM 15KVA New Generator
Australian OEM 15KVA New Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 875,000

48 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Australian OEM 10KVA New Generator
Australian OEM 10KVA New Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 800,000

48 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Denyo 125KVA Used Generator
Denyo 125KVA Used Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,450,000

48 நாள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கம்பஹா - Kohler 160KVA Used Generator
Kohler 160KVA Used Generator

அங்கத்துவம்கம்பஹா, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 2,875,000

48 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்