காட்டும் 1-25 of 32 விளம்பரங்கள்

நீர் கொழும்பு உள் தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Wheel Alignment
Wheel Alignment

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 480,000

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Crank Shaft Grinding Machine
Crank Shaft Grinding Machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,000,000

7 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Cement Block Gal Machines
Cement Block Gal Machines

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 85,000

9 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Automatic Pouch Packing machine
Automatic Pouch Packing machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 574,990

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Bectochem Contra Rotary Mixer
Bectochem Contra Rotary Mixer

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 4,000,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Ruian Ruile Sanitary Napkin Machine
Ruian Ruile Sanitary Napkin Machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 6,000,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Bending Machine
Bending Machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 75,000

17 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Digital Printing DX7 Heads
Digital Printing DX7 Heads

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 265,000

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - AMBIANO VERTICAL GRILL
AMBIANO VERTICAL GRILL

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 16,750

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - WELDING MACHINE FOR SALE
WELDING MACHINE FOR SALE

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 60,000

23 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - IORI new cable hoist -Made in ITALY
IORI new cable hoist -Made in ITALY

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 92,000

24 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Hotel Equipment and Kitchenware Items
Hotel Equipment and Kitchenware Items

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 500,000

27 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - DX12 2018 Digital Printer
DX12 2018 Digital Printer

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 750,000

31 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Security Counter Box ( Hut )
Security Counter Box ( Hut )

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 100,000

37 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Offset cord machine
Offset cord machine

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 1,450,000

44 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Showcase - Warm
Showcase - Warm

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 54,000

45 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Water boiler
Water boiler

கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 15,000

51 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - C-50 Cooker
C-50 Cooker

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 20,850

57 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - 3 Bowl S/S Sink
3 Bowl S/S Sink

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 48,775

58 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Hopper Cooker 2 Burner
Hopper Cooker 2 Burner

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 6,900

58 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Hi pressure Double Cooker
Hi pressure Double Cooker

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 31,350

58 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - BBQ Machine with Gas & Charcoal
BBQ Machine with Gas & Charcoal

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 19,400

58 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - HP 3 Burner S/S cooker
HP 3 Burner S/S cooker

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 116,750

58 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - BBQ with wheels and wooden tray
BBQ with wheels and wooden tray

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 28,900

58 நாள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கம்பஹா - Rotty Table
Rotty Table

அங்கத்துவம்கம்பஹா, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 16,600

58 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்