காட்டும் 1-23 of 23 விளம்பரங்கள்

மொரட்டுவ உள் வணிகம் மற்றும் கைத்தொழில்

தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Zoje Overlock Machine 5 Thread Brand New
Zoje Overlock Machine 5 Thread Brand New

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 50,000

முதல் விளம்பரம்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 125KVA Generator
125KVA Generator

கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 1,350,000

8 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Zoje Overlock Machine 5 Thread Brand New
Zoje Overlock Machine 5 Thread Brand New

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 50,000

13 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3 KW Solar PV System
3 KW Solar PV System

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 525,000

16 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Frame Saw Machine
Frame Saw Machine

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,500,000

17 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Airbrush Kit with Mini Air Compressor
Airbrush Kit with Mini Air Compressor

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 13,000

18 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4 KW Solar System - (Unit 400-480 kWh)
4 KW Solar System - (Unit 400-480 kWh)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 675,000

21 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 2 Kw Solar Net Metering System (unit 200-240 K Wh)
2 Kw Solar Net Metering System (unit 200-240 K Wh)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 375,000

22 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Bread Oven- Bakery
Bread Oven- Bakery

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 520,000

25 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Carpentry Machines (වඩු කාර්මික උපකරණ)
Carpentry Machines (වඩු කාර්මික උපකරණ)

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 250,000

26 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Edge Banding Machine
Edge Banding Machine

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 985,000

31 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3 KW Solar System - (Unit 300-360 kWh)
3 KW Solar System - (Unit 300-360 kWh)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 525,000

32 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Lathe Machine
Lathe Machine

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 550,000

34 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Chicken Roaster Machine
Chicken Roaster Machine

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 190,000

35 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 5 KW Solar System - (Unit 500-600 kWh)
5 KW Solar System - (Unit 500-600 kWh)

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 795,000

35 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Horse Power 5000 Machine | ලී වේලන යන්ත්‍රය
Horse Power 5000 Machine | ලී වේලන යන්ත්‍රය

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 2,700,000

36 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 4 KW Solar System for Units 400 - 480 Consumers
4 KW Solar System for Units 400 - 480 Consumers

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 675,000

37 நாட்கள்
சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்-கொழும்பு - 3 KW Solar System - ශුද්ධ ගිණුම්කරණ ක්‍රමය
3 KW Solar System - ශුද්ධ ගිණුම්කරණ ක්‍රමය

அங்கத்துவம்கொழும்பு, சூரிய மற்றும் ஜெனரேட்டர்கள்

ரூ 525,000

38 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Zoje Overlock Machine
Zoje Overlock Machine

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 32,000

44 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Jack Overlock Sewing Machine
Jack Overlock Sewing Machine

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 32,000

47 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Juki Sawing Machine
Juki Sawing Machine

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 26,000

48 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Singer Juki Machine
Singer Juki Machine

அங்கத்துவம்கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 27,000

54 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - ROUTER MECHINE
ROUTER MECHINE

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 600,000

57 நாட்கள்
தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்-கொழும்பு - Milling Machine
Milling Machine

கொழும்பு, தொழிற்துறை உபகரணங்கள் மற்றும் சாதனங்கள்

ரூ 180,000

58 நாட்கள்

பக்கம் 1 என்ற 1

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்