காட்டும் 1-25 of 27 விளம்பரங்கள்

மாத்தறை உள் பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - කුරැදු අැට මිලදි ගනු ලබයි.
කුරැදු අැට මිලදි ගනු ලබයි.

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 100

2 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - කුරැදු පැල (cinnamon plant )
කුරැදු පැල (cinnamon plant )

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

4 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Black Anthurium
Black Anthurium

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 750

5 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Bonsai
Bonsai

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 50,000

7 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - ගම්මිරිස් පැල
ගම්මිරිස් පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 20

13 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - ඕකිඩ් පැල
ඕකිඩ් පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 325

15 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - තේ පැල
තේ පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 28

15 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - අන්නාසි පැල.
අන්නාසි පැල.

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 14

16 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - කුරුදු පැල
කුරුදු පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 15

18 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Kurudu pela
Kurudu pela

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 14

19 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthurium coffee black
Anthurium coffee black

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 750

25 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Kurudu pela
Kurudu pela

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 13

28 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Anthuriyam plants
Anthuriyam plants

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 120

33 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - තේ පැල
තේ පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 25

34 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Bonsai tree
Bonsai tree

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 200,000

35 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - 5 fox tail trees
5 fox tail trees

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 30,000

39 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - තේ පැළ
තේ පැළ

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 25

45 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Water Lily Yellow
Water Lily Yellow

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

45 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - ගම්මිරිස් මිරිස් පැල විකිනීමට තිබේ .
ගම්මිරිස් මිරිස් පැල විකිනීමට තිබේ .

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 25

45 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Birds nest plants
Birds nest plants

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 300

45 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Gaslabu pala (papaya plant)
Gaslabu pala (papaya plant)

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 80

47 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - ඕකිඩි පැල
ඕකිඩි පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 350

48 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Vichiya green
Vichiya green

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 125

51 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - Black Anthurium
Black Anthurium

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 750

52 நாள்
பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்-மாத்தறை - ඕලු පැල
ඕලු පැල

மாத்தறை, பயிர் விதைகள் மற்றும் தாவரங்கள்

ரூ 500

56 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்